Passie en Poen: geld ophalen is topsport!

  • 13 december 2011
  • -Reacties

Sjoerd Keijser, projectleider LiveWIRE Syntens spreekt over de uitdagingen voor technostarters bij het zoeken van externe financiering. Stel je hebt een geweldig idee. De technologie zit in je vingers. Het product is prima uitgewerkt. Je weet wat je wilt bereiken. Je bent klaar voor de markt. Alleen... nú moet je investeren.

En waar vind je geld? Simpel: bij investeerders die graag geld stoppen in technostarters met passie en potentieel.

Simpel? Dus niet.
Weinig dingen zijn voor startende ondernemers zo moeilijk als het binnenhalen van geld. Potentiële investeerders genoeg, dat zeker. En enthousiaste starters met een gouden idee zijn ook ruim voorhanden. Er is dus aanbod van geld en er is vraag naar geld. Appeltje-eitje, zou je denken. Maar de crux is het vinden van de match: idee en markt, droom en daad, passie en visie, geloof en geld.

Geld ophalen = topsport

Startende ondernemers hebben vaak externe financiering nodig. Dat geldt zeker voor starters die een technische innovatie naar de markt willen brengen. Het zijn vaak producten die de gedroomde gebruiker nog niet kent, met als gevolg dat het risicoprofiel van technostarters relatief groot is. Het financieringsklimaat in Nederland is hen evenmin niet gunstig gezind: we denken vaak klein (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS) en de markt is onvoldoende transparant (vraag en aanbod kunnen elkaar niet goed vinden). Daar komt bij dat Nederland weliswaar een kennisintensief land is, maar het uitnutten van patenten gaat ons minder goed af. Neem daarbij de wetenschap dat de overheid steeds vaker kiest voor 'subsidies' in de vorm van revolving funds (met andere woorden: voor het terugstorten van de financiële steun zodra de onderneming gaat renderen) en het is duidelijk: het ophalen van geld is topsport.

Hoe verover ik de markt?

De overheid voert een stimulerend beleid voor starters, gericht op de valorisatie van goede ideeën. Diverse incubator-centra bieden een ideale context om ideeën te laten rijpen en sterke producten te ontwikkelen. Maar daarna gaat het vaak mis: menig starter worstelt met de fase waarin de markt veroverd moet worden. Dan gaat het niet meer om het eigen, zelfbedachte product, dan gaat het om het vinden van de ideale product-marktcombinatie, om afzet en groei. Expertise in marketing en sales kun je inhuren, maar ook dat kost geld. En juist omdat het vinden daarvan een 'branchevreemde' activiteit is, raken starters hier nogal eens de weg kwijt. Met marktfalen als gevolg.

Vraag en aanbod komen samen

Syntens Innovatiecentrum coacht en adviseert starters op veel manieren. We hebben een wijdvertakt netwerk en begeleiden jaarlijks vele honderden technostarters in hun gang naar de markt. Een belangrijk onderdeel in de begeleiding die wij ondernemers bieden is hen ondersteunen bij het aantrekken van externe financiering. Syntens helpt ondernemers om van een goed businessconcept een groeibedrijf te maken. Bovendien kennen wij dankzij het brede Syntens-netwerk beide kanten van de markt: collega's zoals innovatieadviseur Pieta Stam zijn goed thuis in de wereld van financieringen en investeerders en ikzelf adviseer en coach met name technostarters. Wij kunnen vraag en aanbod letterlijk bij elkaar brengen.

Masterclass voor rijpe starters

Een uitgelezen instrument daarvoor is de masterclass Succesvolle Financiering, die Syntens samen met business incubator UtrechtInc, de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en LiveWIRE organiseert. Het is een coachingsprogramma in drie fasen: 1. een bijeenkomst waarin we een beeld schetsen van de financieringsmarkt en de financieringsproducten, 2. zes avonden waarin de deelnemers zich alle thema's van succesvol financieren eigen maken: businessconcept, bankiers, investeerders, presentatie, onderhandeling en management, 3. een financieringsforum waar potentiële investeerders en ondernemers elkaar daadwerkelijk ontmoeten en deals kunnen sluiten.

De masterclass is een intensief programma met huiswerk voor de ondernemers. Maximaal commitment van de deelnemers is een must, maar de kans op succes is dan ook bijzonder groot omdat het programma op maat gesneden is voor starters. Dit jaar zijn we gestart met de masterclass. Op de voorlichtingsavond kwamen veertig bedrijven af, twintig daarvan meldden zich direct aan voor de masterclass. Na een pitch voor een selectiecommissie - is deze starter rijp voor externe financiering? - bleven er negen bedrijven over voor de uiteindelijke masterclass. Acht daarvan konden pitchen ten overstaan van het financieringsforum. Vijf bedrijven haalden direct daadwerkelijk een financiering binnen.

Van starter naar groeibedrijf

Geld ophalen is dus allesbehalve een abc'tje, iets wat elke (techno)starter vroeg of laat gaat ervaren. Vaak is de gedachte: zet veertig investeerders en veertig ondernemers in een hok en er rolt vanzelf wat uit. Niet dus, in ieder geval geen financiering. Er komt veel meer bij kijken. Los van de timing - lopen ambitie, productontwikkeling en financieringsbehoefte synchroon? - is de voorbereiding van een pitch om geld van doorslaggevend belang. Een investeerder is niet gek: hij valt niet voor een idee, hij valt wel voor een sluitende businesscase, voor realistische omzet- en rendementsprognoses en voor passie bij de ondernemer.

Nederland telt jaarlijks zo'n 1200 technostarters, bedrijven met vaak fantastische ideeën en een torenhoge ambitie. Dáár groeibedrijven van maken is de uitdaging. Voor de ondernemer, voor de investeerder en voor Syntens. Daarbij gaat het om meer dan alleen geld natuurlijk, maar zeker is dat het zonder geld in ieder geval niet lukt. En pas als er ook in financieel opzicht een match is, is de scoringskans voor de ondernemer groot.

Meer artikelen lezen? Surf naar de nieuwe editie van magazine INNOVEER!

Tags: