Workshop snelle groeiers: ontwikkel je bedrijf!

  • 17 februari 2012
  • -Reacties

Zonder groei geen natuur! Dat geldt ook voor bedrijven als levende organismen. Maar veel bedrijven groeien zonder zich voldoende te ontwikkelen.

Ondernemingen ervaren ook steeds meer dat sturen in een dynamische en veranderlijke markt hogere eisen stelt aan het prestatiemanagementsysteem. Ze zijn naarstig op zoek naar verbeteringen en organisatorische vernieuwingen, zodat de organisatie beter en sneller is geïnformeerd en wendbaarder kan reageren op veranderingen. Om succes te garanderen, moeten vraagstukken worden beantwoord op het gebied van stuurinformatie, managementmethodes en integratie van processen. Dit gaat dwars door het bedrijf heen, is een continu proces van denken en doen en vereist een innovatiecultuur waarin de medewerkers centraal staan.

Aanpak

De Leren van Elkaar Kring Groeibedrijven is een inspirerend programma voor maximaal 12 ondernemers. De setting is vertrouwelijk en informeel. Je deelt problemen, kennis en vaardigheden met andere ondernemers en werkt aan een aanpak voor jouw onderneming. Deelname aan alle sessies is essentieel voor het slagen van de Kring. Een adviseur van Syntens begeleidt samen met een kennisleverancier alle bijeenkomsten.

Resultaat

Je leert van de ervaringen van andere ondernemers. Je ontwikkelt een waardevol netwerk van gelijkgestemde ondernemers. Na elke sessie ga je naar huis met praktische tips en adviezen voor de verwezenlijking van jouw groeiambities.

Deelnemersprofiel

Je hebt een onderneming in de industrie, bouw, logistiek, creatieve industrie, human health of agro & food. Je onderneming heeft minimaal 15 medewerkers. Je bent ambitieus, ‘open minded’  en bent bereid je kennis en ervaringen met anderen te delen.

Praktisch

Het programma bestaat uit vier workshops, waarvoor wij je nadrukkelijk om commitment vragen. De data voor deze workshops zijn: 13 maart, 27 maart, 10 april en 24 april. De workshops vinden plaats bij Syntens Breda (Mozartlaan 7) of bij het bedrijf van een deelnemende ondernemer en duren van 17.00 tot 20.30 uur. Jeuw bijdrage voor de hele cyclus bedraagt € 300,-.

Voor meer informatie en aanmelding neem contact op met Syntens Breda, Saïd Akdim 088-4440124 (said.akdim@syntens.nl) of Yvette Diepenhorst, 088-4440533 (yvette.diepenhorst@syntens.nl).

Direct aanmelden kan je HIER.

Deelnemers tijdens de workshop snelle groeiers