Appril: wat is nu eigenlijk een app?

  • 05 april 2012
  • -Reacties

Appril

Appril wil zo veel mogelijk kanten van apps belichten voor consumenten, klanten en professionals belichten. In de maand april verenigen daarom verschillende bedrijven en organisaties hun krachten en presenteren ieder hun eigen event. Appril wil daarnaast extra bijeenkomsten van de grond krijgen.

Uitgangspunten

Apps: Hoe komen ze tot stand? Hoe worden ze gemaakt? Waarom zijn ze een succes?

 De belangrijkste thema’s van Appril zijn: creatie, educatie, ondernemerschap en techniek. In het kort zijn de uitgangspunten van Appril:

1.      Toegankelijk en inzichtelijk maken van deze nieuwe industrie voor een breed publiek

2.      De verschillende betrokken partijen in contact brengen door openbare bijeenkomsten te organiseren en bestaande events extra te promoten

3.      Initiatieven ondersteunen en ontwikkeling van apps bevorderen

4.      Amsterdam op de kaart zetten als internationale App stad

Verschillende onderdelen

Android (± 400.000 apps), IOS (± 425.000 apps), Windows Phone (± 66.000 apps), iPads, iPhones, Blackberries, tablets, smart phones, op Macs en pc’s. Miljarden downloads wereldwijd!

Bij het ontwikkelen van apps komen verschillende professionele disciplines samen, zoals de bedenkers, de bouwers, de ontwerpers en de tekstschrijvers. Maar natuurlijk hebben ook klanten, bedrijven en gebruikers hebben invloed op de ontwikkeling van apps. Appril wil dit alles door middel van lezingen, workshops, 1-op-1 gesprekken met een bouwers en designers, en bijvoorbeeld een App Diner onder de aandacht brengen.

Meer informatie

Apps: Waarom worden ze gemaakt? Door wie worden ze bedacht? Wat maakt de business interessant? Hoe verdien je geld met een app?

Lees meer op: www.appril.nl