Mazars Nederland sponsor Shell LiveWIRE Nederland in 2012!

  • 02 mei 2012
  • -Reacties

Op vrijdag 27 april 2012 vond in het hoofdkantoor van Shell in Den Haag de officiële ondertekening van de overeenkomst plaats tussen Shell LiveWIRE en Mazars Nederland. Hiermee verbindt Mazars zich in 2012 aan het project LiveWIRE en stelt diensten en budget beschikbaar aan startende ondernemers die verbonden zijn aan het LiveWIRE traject. LiveWIRE wordt in Nederland uitgevoerd door de Kamer van Koophandel. Met de aansluiting van Mazars wordt het voor Technostarters eenvoudiger om advies in te winnen van een grote partij op het gebied van audit, accounting en belastingadvies.

Kennisdeling voorop voor Mazars

Louis van Garderen, partner bij Mazars en verantwoordelijk voor de sector Technologie, Media en Telecom (TMT), tekende namens Mazars de overeenkomst. Binnen zijn TMT-team zijn landelijk 19 adviseurs actief. Kennisdeling, zowel binnen dit team als met cliënten, is een speerpunt van de organisatie. Van Garderen: “Door op te treden als sponsor van LiveWIRE laten wij zien dat wij ondernemers een warm hart toedragen en dat wij staan voor innovatie en technologie. Door onze diensten beschikbaar te stellen aan startende ondernemers dragen wij concreet bij aan hun innovatievermogen.”
Shell LiveWIRE Nederland is een van de 21 LiveWIRE programma's ondersteund door Shell over de hele wereld om de ondernemingszin bij jongeren te stimuleren. De ondersteuning van ondernemers wordt in Nederland verzorgd door de Kamer van Koophandel en bestaat uit het gericht geven van advies, het bieden van een uniek netwerk en het aanbieden van masterclasses.

Innovatief vermogen versterken

Klaas Engelsma, manager social investment Shell: “LiveWIRE begeleidt ieder jaar meer dan 300 innovatieve ondernemers in Nederland. Daarmee maakt Shell zich hard voor ondernemerschap en vooruitgang. Wij zijn verheugd dat Mazars zich nu aansluit bij het project LiveWIRE om startende ondernemers te stimuleren de juiste stappen tot business te zetten. ”
Ook Piet van Staalduinen, algemeen directeur Syntens Innovatiecentrum (nu Kamer van Koophandel), ziet een versterking in de samenwerking met Mazars: “Syntens ondersteunt ondernemers praktisch op allerlei wijzen en verbindt hen bovendien aan partijen met specialistische kennis. Door als samenwerkende partijen binnen LiveWIRE ondernemers te begeleiden en van extra kennis te voorzien, stimuleren wij het innovatieve vermogen en maken nieuwe business mogelijk. Dit komt de B.V. Nederland direct ten goede. Syntens weet als geen ander welke adviesbehoeften ondernemers hebben. Op het gebied van bedrijfseconomische, bedrijfskundige, personeel & organisatie, informatie technologische, juridische, corporate finance en fiscale vraagstukken biedt Mazars een sterke toegevoegde waarde.”

Mazars sponsort LiveWIRE

Louis van Garderen Mazars ondertekent de overeenkomst. Louis van Garderen Mazars in het midden, Klaas Engelsma Shell LiveWIRE links, Piet van Staalduinen Kamer van Koophandel (voormalig Syntens Innovatiecentrum) rechts. 
Foto: Tessa Posthuma de Boer

Mazars sponsort LiveWIRE

Louis van Garderen Mazars links, Klaas Engelsma Shell LiveWIRE midden, Piet van Staalduinen Kamer van Koophandel (voormalig: Syntens Innovatiecentrum) rechts.   
Foto: Tessa Posthuma de Boer


Reeds acht miljoen ondernemers


Sinds de oprichting van het programma LiveWIRE in 1982 hebben al meer dan acht miljoen jonge ondernemers contact gehad met LiveWIRE-programma's op internationaal niveau.

Mazars


Mazars is een onafhankelijke organisatie gespecialiseerd in accounting, audit, tax en advisory services. Mazars levert dit pakket aan een grote diversiteit van opdrachtgevers, variërend van grote (internationale) ondernemingen en organisaties in de publieke sector tot ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf en vermogende particulieren. Internationaal maakt Mazars deel uit van de Mazars Groep, die met 13000 professionals actief is in 67 landen.
Kijk op www.liveWIRE.nl of www.mazars.nl voor meer informatie.

 

Tags: