Syntens Serious Gaming: Train jouw Pitch, jouw verhaal

  • 08 mei 2012
  • -Reacties

Innovatiecentrum Syntens heeft een unieke online trainingstool ontwikkeld om je eigen elevator pitch te kunnen maken. Veel ondernemers in de creatieve industrie hebben een interessante bedrijfspropositie maar vinden het lastig om deze kort en bondig neer te zetten. Wat is het verhaal achter jouw bedrijf, jouwdienstverlening? Vertel dat maar eens in 1 minuut, dat valt helemaal niet mee. Deze pitchmaker is gemaakt voor ondernemers in de creatieve industrie maar ook een nuttig instrument voor andere MKB-ers.

Pitchmaker


De pitchmaker is te vinden op: www.syntensseriousgaming.nl
Met deze trainingstool kun je jouw bedrijfsprofiel:
• scherp neerzetten door er focus in aan te brengen en keuzes te maken;
• omschrijven in concrete voordelen/behoeftes richting de doelgroep;
• vertellen in begrijpelijke en juiste bewoordingen;
• communiceren met het gebruik van beelden.

De pitch is in te vullen in max. 2 minuten en is goed te gebruiken voor online profilering. De tool nodigt uit om met de pitch te experimenteren (dus meerdere malen doen).

Unieke boodschap aan klanten


De Syntens Serious Game is in eerste instantie opgezet voor ondernemers in de creatieve industrie die spelenderwijs na willen denken over datgene wat hun bedrijf uniek maakt en hoe ze die boodschap aan de buitenwereld willen tonen. Uiteraard is de game ook bruikbaar voor andere ondernemers en doelgroepen die hun propositie scherp neer willen zetten. Innovatieadviseur Maurice Kriatkow gaat de game gebruiken voor het werven van studenten voor stageplaatsen. Hogeschool Rotterdam gaat pitches maken van stagebedrijven waarop studenten kunnen solliciteren.

Train nu jouw pitch, jouw verhaal op www.syntensseriousgaming.nl

Meer informatie


Voor informatie en/of vragen over de game kun je je richten tot

innovatieadviseur Jeroen van Ieperen
Jeroen.vanIeperen@syntens.nl  06 51 24 59 83
of
communicatieadviseur Arjan van der Meer
Arjan.vandermeer@syntens.nl  06 46 39 24 74

Tags: