Medewerkers vinden, boeien en binden

  • 22 mei 2012
  • -Reacties

Het gaat goed met je jonge bedrijf. Zo goed, dat je het werk alleen niet meer aan kunt. De eerste medewerker aannemen was een enorme sprong. En met het aannemen van medewerkers merk je dat er iets verandert in je bedrijf. Jouw eigen rol verandert; je wordt minder vakman, meer manager. Je wilt dat je medewerkers uitdragen wat jij als oprichter voor ogen hebt. Hoe doe je dat, terwijl je ook de zelfstandigheid van je medewerkers wilt behouden en vergroten? Sta eens stil bij de veranderingen in je onderneming en leer veel over jezelf én leer van ervaringen van andere ondernemers. Doe mee aan de kring “Vinden, boeien en binden van medewerkers”.

Inspirerende ervaringen van eerdere deelnemers

Eliane Khoury van Virus Free Air Technology vertelt: "Erg nuttige kring. Heel anders dan de anderen kringen of cursussen waaraan ik heb deelgenomen. De sfeer was leuk, open en eerlijk. Eerlijk naar jezelf en naar anderen. Er was veel van elkaar te leren. Sommige momenten waren erg confronterend maar daardoor ook meer effectief. Het maakt de "struggels"die je meemaakt als een ondernemer meer tastbaar en oplosbaar,  met name wanneer blijkt dat de meeste problemen vaak bij iedereen voorkomen ongeacht het type onderneming of de producten. Ik ben erg blij dat ik eindelijk een goede focus heb op het onderwerp ‘Personeel’ en dat dit niet alleen gaat over financiering en samenwerking zoals in de meeste andere bijeenkomsten. Dit komt omdat ik nu geloof dat de kracht van de organisatie vanuit de binnenkant komt. Een goede en sterke basis van de organisatie en mensen is de fundering voor een succesvolle groeiende onderneming."

Andere ondernemers over hun ervaringen
“De contacten met de collega- bedrijven vormden voor mij de absolute meerwaarde van het traject.”
“Puur persoonlijk ben ik me meer bewust geworden van wie ik ben en hoe ik met mensen omga.”
“Doordat je met collega’s in een groep gezet wordt, zie je hoe zaken door hen worden uitgezet en opgepakt.”

Kom meer te weten over jezelf en het gedrag van je medewerkers. Ontvang inspiratie van andere ondernemers die ook aan hun onderneming aan het bouwen zijn. Door deel te nemen aan deze kring profiteer je van twee individuele trajecten en vijf collectieve leren-van-elkaar bijeenkomsten.

Individueel traject

  • Een ronde tafelgesprek tussen ondernemer(s) en medewerkers aan de hand van stellingen geeft inzicht in de zienswijze en beleving van medewerkers versus leidinggevende inzake onderwerpen als strategie en cultuur.
  • Met behulp van een persoonlijk MDI-profiel worden jouw gedragsstijlen in kaart gebracht.

Tijdens twee adviesgesprekken met een Syntens Innovatieadviseur bespreek je de resultaten van de onderzoeken en stel je gezamenlijk de actie vast die bijdraagt aan het realiseren van je ambities.

Collectieve leren-van-elkaar bijeenkomsten

Samen met 6-8 collega-ondernemers bespreken we elkaars uitkomsten en acties in vier middagen waarin genoemde thema’s centraal staan. De eerste bijeenkomst heeft als doel om met elkaar kennis te maken. De tweede vindt plaats nadat bij iedere deelnemer het rondetafelgesprek met medewerkers heeft plaatsgevonden en inzichten uit dat gesprek bekend zijn. De derde sessie vindt plaats nadat ieder persoonlijk zijn MDI profiel heeft ingevuld en besproken. In de volgende bijeenkomst staat boeien & binden van medewerkers centraal. In de laatste bijeenkomst tenslotte staan we stil bij het vinden van medewerkers. Syntens blijft rondom de sessies nauw betrokken bij jouw persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van jouw bedrijf en fungeert als sparring-partner.

Resultaat

Je leert direct van de ervaringen van andere ondernemers en versnelt daarmee je eigen ontwikkeling. Na elke sessie ga je absoluut naar huis met inspiratie, praktische tips en adviezen voor het realiseren van jouw ambitie binnen jouw rol van ondernemer-manager. Ook ontwikkelt je een waardevol netwerk van gelijkgestemde ondernemers die actief zijn in verschillende sectoren. En bovenal, je komt nog meer in je kracht waardoor je beter wordt in het stimuleren van de groei van jouw medewerkers en leert dit beter te faciliteren.

Data en locaties

De bijeenkomsten vinden op locatie bij de deelnemende bedrijven plaats zodat je meteen een kijkje in de keuken van een collega-bedrijf krijgt. Data worden in overleg met de deelnemers bepaald in een frequentie van de 4-6 weken. Start van het traject is September 2012 en de afronding vindt plaats in de periode Januari/Februari 2012.

Deelnemen?

Je kunt deelnemen als je minimaal 2 en maximaal 5 medewerkers in dienst hebt. Je een jong innovatief bedrijf hebt en je zelf ambitieus en leergierig bent en open staat om je ervaringen met anderen te delen. Voorafgaand aan deelname heb je een intakegesprek waarbij we ingaan op jouw behoeftes en wederzijdse verwachtingen. Aan het eind van het intakegesprek wordt gezamenlijk een besluit genomen over deelname. Kosten voor deelname bedragen maximaal € 250,-

Wil je deelnemen of meer informatie over deze kring? Neem dan contact op met Cathy Oh via cathy.oh@syntens.nl of telefoonnummer 06- 22907433.

Tags: