Nieuw BTW-tarief en nieuwe factuurvereisten: tips van Mazars

 • 04 september 2012
 • -Reacties

Mazars houdt startende ondernemers op de hoogte van nieuwe belastignwetgeving. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de voorgenomen verhoging van het algemene btw-tarief van 19% naar 21% per 1 oktober aanstaande en de nieuwe factuurvereisten voor de btw vanaf 1 januari 2013.

Verhoging algemeen btw-tarief

Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Het lage btw-tarief blijft 6%. Bij tariefwijzigingen is het altijd de vraag welk moment bepalend is voor de hoogte van het tarief. Een ondernemer mag overigens de btw-verhoging zonder meer aan klanten doorberekenen. Andersluidende (prijs)afspraken zijn zelfs nietig. Op grond van het overgangsrecht is het moment waarop de prestatie wordt verricht doorslaggevend. Dit betekent dat:

 • wanneer goederen worden geleverd of diensten worden verricht vóór 1 oktober 2012, maar pas na die datum wordt gefactureerd, 19% btw in rekening moet worden gebracht en voldaan, en
 • wanneer ná 30 september 2012 goederen worden geleverd of diensten worden verricht, maar vóór die datum de factuur wordt opgemaakt en uitgereikt, 21% btw in rekening moet worden gebracht en voldaan. Indien toch met 19% btw is gefactureerd, dan moet het verschil van 2% btw op 1 oktober 2012 alsnog aanvullend op aangifte worden voldaan.

Bijzondere situaties

 • Voor nieuwbouwwoningen geldt een ruime(re) overgangsregeling. Als de koopovereenkomst vóór 28 april 2012 is gesloten en de woning ná 30 september 2012 wordt geleverd, dan geldt voor alle betalingstermijnen tot 1 oktober 2013 nog het btw-tarief van 19%.
 • Ter zake van de bouw van andere onroerende zaken of van verbouwingen geldt het 21%-tarief voor alle betalingstermijnen die vervallen op of na 1 oktober 2012.
 • Bij onderhouds- en serviceabonnementen is het jaarlijkse onderhoud de hoofdprestatie. Het toepasselijke btw-tarief (19% of 21%) is afhankelijk van het tijdstip waarop het jaarlijkse onderhoud wordt gepleegd.
 • Voor doorlopende prestaties, zoals abonnementen, licenties en managementdiensten, geldt het btw-tarief van 21% alleen voor dat gedeelte van de prestatie dat ná 30 september 2012 plaatsvindt. Wanneer eenmaal per jaar wordt gefactureerd, moet de verhoging van 2% btw voor het vierde kwartaal 2012 worden nagefactureerd. Dit mag op de (volgende) jaarfactuur, die begin 2013 wordt uitgereikt, met de omschrijving ‘nagefactureerde btw 2012’. Ondernemers die deze goedkeuring toepassen moeten de btw-verhoging aangeven en voldoen over het tijdvak oktober 2012.

Praktische implicaties

De btw-bedragen moeten vermeld worden in rubriek 1c van de btw-aangifte als:

 • vóór 1 oktober 2012 al 21% btw gefactureerd moet worden; of
 • ná 30 september 2012 nog met 19% btw gefactureerd moet worden; of
 • ná 30 september 2012 aanvullend 2% btw gefactureerd moet worden.

Nieuwe factuurvereisten voor de btw

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe factureringsregels voor de btw-heffing. De nieuwe regels gelden niet alleen in Nederland, maar binnen de gehele EU. De nieuwe regels betreffen onder meer elektronisch factureren, verplichte vermeldingen op de factuur, bepaling van het toepasselijke recht en de introductie van een vereenvoudigde factuur.

Elektronisch factureren

Omdat de regels per EU-lidstaat sterk verschilden, werd bij grensoverschrijdende transacties nauwelijks gebruik gemaakt van elektronisch factureren. Vanaf 1 januari 2013 kunnen alle EU-ondernemers zelf de technologie kiezen om de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur te waarborgen. Zo kan worden gekozen voor de methode van de geavanceerde elektronische handtekening, EDI of een ander systeem. Voorwaarde is dat sprake is van een bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor tussen een factuur en de verrichte prestatie oplevert. Hoewel dit niet vereist is, is het voor bedrijven die op grote schaal elektronisch factureren raadzaam de gekozen technologie vooraf ter goedkeuring aan de Belastingdienst voor te leggen.

Verplichte aanduiding bijzondere regelingen

Vanaf 1 januari 2013 kan niet meer worden volstaan met ‘enige aanduiding’ op de factuur dat een bijzondere regeling wordt toegepast. In Nederland moeten dan de volgende vermeldingen worden gebruikt.

Bijzondere regeling Verplichte vermelding
De afnemer die een prestatie afneemt reikt de factuur uit in plaats van degene die de prestatie verricht “factuur uitgereikt door afnemer”
De belasting wordt geheven van de afnemer “btw verlegd”
De bijzondere regeling voor reisbureaus wordt gehanteerd “bijzondere regeling reisbureaus”
De margeregeling - voor gebruikte goederen – is van toepassing  “bijzondere regeling - kunstvoorwerpen” of “bijzondere regeling - voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten”

 

Bepaling toepasselijk recht

Ondernemers die een levering of een dienst verrichten die in een andere lidstaat wordt belast met btw moesten zich bij het opmaken van de factuur richten naar de eisen die de andere lidstaat hieraan stelt, ook als de btw-heffing bij de afnemer plaatsvond (verleggingsregeling). Vanaf 2013 mag de presterende ondernemer de factureringsregeling van zijn eigen land toepassen. Hierop gelden drie uitzonderingen. Als de presterende ondernemer de factuur uitreikt met berekening van btw van een andere EU-lidstaat, de afnemer uit een andere EU-lidstaat de factuur uitreikt of als de prestatie wordt verricht door een vaste inrichting van de ondernemer in een andere EU-lidstaat, dan gelden de desbetreffende buitenlandse factureringsregels.

Vereenvoudige factuur

Vanaf 1 januari 2013 mag in twee situaties een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt. De vereenvoudigde factuur hoeft minder gegevens te bevatten dan een reguliere factuur. Een vereenvoudigde factuur mag worden uitgereikt wanneer de vergoeding ex btw niet hoger is dan € 100 of wanneer het gaat om een aanvulling op een eerdere factuur die duidelijk verwijst naar die eerdere factuur, zoals een creditnota. Grensoverschrijdende afstandsverkopen en intracommunautaire leveringen tegen nultarief zijn uitgezonderd van de vereenvoudigde factuur.

Actie vereist?

Of er voor uw onderneming aanpassingen noodzakelijk zijn in verband met de nieuwe factuurvereisten, daar komt u eenvoudig achter door het invullen van deze korte factuurvereisten 2013 scan. Indien de resultaten van de scan daar aanleiding toe geven, nemen wij graag contact met je op. Heb je op dit moment al behoefte aan persoonlijk contact met onze btw-adviseurs, bel ons dan: 088-2771278. Voor meer informatie kun je ook mailen naar btw@mazars.nl