Ervaringen van de expert: Gouden tips voor startende ondernemers

  • 27 september 2012
  • -Reacties

Deze tips zijn tot stand gekomen dankzij de bijdrage van Bianca Oudshoff van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Als Hoofd Technisch Wetenschappelijke Attachés heeft Bianca gedurende een periode van vijf jaar innoverende bedrijven en kennisinstellingen uit Nederland in contact gebracht met relevante partijen in Silicon Valley, het hart van de Amerikaanse technologiesector. De ervaring en expertise van Bianca Oudshoff hebben wij vertaald naar een aantal gouden tips voor (startende) ondernemers.

Bouw een relevant netwerk op

Het opbouwen van een relevant netwerk is cruciaal voor het slagen van een onderneming. Mensen uit een sterk netwerk kennen veelal mogelijke investeerders of eerste klanten, waarmee zij je in contact kunnen brengen. Probeer tijdens bijeenkomsten juist contacten te leggen met mensen, die je niet kent, in plaats van weer een gesprek aan te gaan met een bekende.

Jezelf kernachtig introduceren

Het is zinvol om tijdens bijeenkomsten met een groot aantal personen contact te leggen in plaats van de hele tijd met één persoon in gesprek te blijven. Het is hierbij belangrijk dat je in staat bent om binnen een minuut te vertellen waar je bedrijf voor staat, in welke markt je actief bent en welk probleem je oplost voor je doelgroep. Het is raadzaam om deze zogenaamde elevator pitch goed te oefenen. Probeer andersom met enkele scherpe vragen vast te stellen wie je gesprekspartner is en waar zijn bedrijf zich op richt. Als je constateert dat er geen sprake is van een interessante match, schroom dan niet om je aandacht te verleggen naar een andere gesprekspartner.

Geen valse bescheidenheid

Bedenk dat je er zelf voor moet zorgen dat je gesprekspartner je interessant vindt. Dit lukt je niet met valse bescheidenheid. Het is arrogant om te veronderstellen dat anderen zelf maar moeten 'zien' hoe goed je bent. Durf je successen op een sympathieke manier te benoemen ('name & claim'). Laat zien dat je in jezelf gelooft ('believe in yourself'). Dit is toch wel een eerste voorwaarde om een ander eveneens in jou te laten geloven. Als je reeds werkt voor aansprekende opdrachtgevers, meld dit dan. Het feit dat zij in je geloven, schept vertrouwen bij je gesprekspartner.

Onderhoud contacten

Zorg voor een goede documentatie van je netwerk. Leg voor jezelf vast met welke interessante contacten je hebt gesproken en wat je hierbij mogelijk hebt afgesproken. Stuur interessante contacten kort na het eerste gesprek een mailtje en probeer het contact 'levend' te houden. Als mensen een half jaar niets van je horen, ben je in hun beleving 'van de radar verdwenen'. LinkedIn is een uitstekend hulpmiddel om zakelijke relaties te bestendigen. Ook bij een mogelijke overstap naar een andere onderneming, blijf je met behulp van LinkedIn in contact met deze interessante mensen. Nodig interessante contacten daarom via LinkedIn uit om zich aan te sluiten bij jouw zakelijke netwerk. Help relaties door vragen te beantwoorden en hen in contact te brengen met anderen, die mogelijk voor hen interessant zijn. Door dit te doen zonder dat je hier zelf een rechtstreeks belang bij hebt ('paying it forward') laat je zien te willen investeren in een relatie. Op termijn betaalt dit zich dubbel en dwars terug.

Zorg voor een goede voorbereiding

Bereid je goed voor op zakelijke gesprekken. Dit getuigt niet alleen van respect naar je gesprekspartner, maar het helpt je bovenal om de goede vragen te stellen tijdens een gesprek.

Werk met de beste specialisten samen

In Nederland zijn de oprichters van technologische ondernemingen veelal de technische bedenkers van het idee. Zij excelleren op technologisch vlak, maar zijn vaak van mening dat zij gedurende de startfase van het bedrijf ook alle andere disciplines, zoals bijvoorbeeld marketing, er wel 'even bij kunnen doen'. Het getuigt echter van kracht om te erkennen dat je niet overal goed in kunt zijn. Omring je daarom met de beste specialisten op hun vakgebied. Veel succesvolle ondernemers hebben het vermogen om advies van derden aan te kunnen nemen, snel te leren en zich aan te passen. Wees creatief in het vinden van een beloningsstructuur die past bij de financiële mogelijkheden van je bedrijf. Als het betalen van een marktconform salaris niet reëel is, denk dan aan de mogelijkheid om iemand een klein deel van de aandelen aan te bieden of in de toekomst op een andere manier financieel te laten delen in mogelijke successen. Een andere reden om je te omringen met een hoog gekwalificeerd team, is dat potentiële investeerders in toenemende mate niet alleen naar het businessconcept kijken, maar steeds meer waarde hechten aan het team dat er achter staat.

Wees open en vertel het verhaal achter het concept

Door jezelf bloot te geven win je aan vertrouwen bij je gesprekspartner(s). Maak mensen bijvoorbeeld helder dat je niet persé datgene doet waarmee je geld kunt verdienen, maar dat je datgene doet waar je hart ligt. Maak je gesprekspartner(s) dus deelgenoot van je innerlijke wereld en van het persoonlijke verhaal achter je bedrijf. Op deze manier krijgen mensen veel beter zicht op de passie en energie waarmee je je bedrijf runt. Daarnaast getuigt het van kracht om open te durven zijn over je eigen falen. Door dit te benoemen en tegelijkertijd duidelijk te maken dat je hiervan hebt geleerd en mede hierdoor succesvol bent geworden, win je aan geloofwaardigheid.

Investeer in jezelf

In de Nederlandse cultuur overheerst veelal de overtuiging dat de overheid ervoor moet zorgen dat je een goede opleiding kunt volgen en aantrekkelijke belasting- en subsidiefaciliteiten creëert voor startende ondernemers. En banken worden geacht om risicodragende leningen te verstrekken. In de Verenigde Staten is dit vangnet voor ondernemers er nauwelijks. Door echter zelf te investeren in opleidingen en het opstarten van een eigen bedrijf creëren ondernemers daar een ultieme vorm van commitment en enthousiasme. Neem het heft dus in eigen hand en durf in jezelf te investeren.

Wees zorgvuldig bij kiezen partners

Bedenk goed welke kant je op wilt met je bedrijf. Als je dit voor jezelf goed hebt afgebakend, is het makkelijker om partners met de juiste fit te vinden. Zoek partners die op dezelfde golflengte zitten en hierin mee kunnen groeien. Dit geldt ook voor mogelijke investeerders.

Verdiep je echt in de markt

Zorg ervoor dat je de markt waarop je je richt, echt goed kent. Wie zijn je klanten? Waar hebben zij behoefte aan? Hoe kan jij dit hen bieden en met welk concept? Besteed voldoende tijd en energie om dit goed te onderzoeken en in kaart te brengen. Laat tevens aan mogelijke financiers zien hoe je eerste idee dankzij alle input en marktonderzoek gegroeid is tot wat het nu is. Door te laten zien dat je weet waarover je het hebt, creëer je vertrouwen bij anderen.