Crossovers topprioriteit voor creatieve industrie

  • 31 januari 2013
  • -Reacties

De creatieve industrie, één van de negen topsectoren van de Nederlandse economie, stelt kruisbestuiving tussen uiteenlopende sectoren centraal in de uitwerking van het innovatiebeleid. Vertegenwoordigers van de topsector droegen deze ambitie uit tijdens de bijeenkomst ‘What Grants can Do #2’ op 29 januari 2013 in Amsterdam. Ter illustratie werd de publicatie ‘Crossover Works #1; innoveren met de creatieve industrie’ gepresenteerd. Deze publicatie is het resultaat van de samenwerking Crossover Estafette, een initiatief van de Federatie Dutch Creative industries, Syntens Innovatiecentrum, PICNIC, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie & CLICKNL.

Subsidies bij crosssectorale samenwerking

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaf tijdens de bijeenkomst ‘What Grants Can Do’ toelichting op nieuwe subsidieregelingen en het (inter)nationaal beleid – gericht op creatieven uit o.a. de architectuur, vormgeving en E-culture. Uit de verschillende bijdragen blijkt dat op crosssectorale samenwerking sterk ingezet gaat bevorderen. Zo is het bij diverse nieuwe subsidieregelingen mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen wanneer een creatieve ondernemer een samenwerking aangaat met een ondernemer uit een andere sector. De hoogte van de subsidie loopt per project uiteen van enkele duizenden tot circa tachtig duizend euro afhankelijk van de regeling. Om de aanvraagprocedure voor subsidies te vergemakkelijken is een ‘Aanvraagcafé’ ingericht door het Stimuleringsfonds. De topsector creatieve industrie acht crossovers zeer van belang, omdat de creatieve industrie zeer zeker voor de andere topsectoren winst kunnen opleveren.

Publicatie ‘Crossover Works #1; innoveren met de creatieve industrie’

Ter inspiratie werd tijdens de bijeenkomst het eerste exemplaar van de publicatie ‘Crossover Works #1; innoveren met de creatieve industrie’ gepresenteerd. In deze publicatie worden sterke voorbeelden beschreven van crosssectorale samenwerkingen, waaronder met de logistieke-, zorg- en agrifood-sectoren. Uit onderzoek blijkt dat er nu al diverse kruisbestuivingen plaatsvinden en met veel succes. Zo zorgen creatieve ondernemers voor onderscheidende marktconcepten in technologische sectoren en bovendien voor de concrete generatie van meer toegevoegde waarde. Een sterke crossover draagt op deze manier bij aan een innovatieve en concurrentiekrachtige economie. De publicatie ‘Crossover Works #1; innoveren met de creatieve industrie’ laat zowel de creatieve ondernemers als de overige sectoren zien wat mogelijk is door samen te werken.

Download het boek.

Crossover Partners
Van links naar rechts: De samenwerkende partners op het gebied van het stimuleren van crossovers.
Lidewij Veenland (Federatie Dutch Creative Industries), Valerie Frissen (CLICKNL),  Kitty Leering (PICNIC, Janny Rodermond (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), Bruni Hofman (Syntens Innovatiecentrum).
Foto: Bas Uterwijk

Fotogallerij

PICNIC is een internationaal platform voor innovatie en creativiteit, dat mensen, organisaties en ideeën matcht om oplossingen te vinden voor de toekomst:
Federatie Dutch Creative Industries behartigt de belangen van de zakelijke creatieve industrie voor 8 branche- en beroepsorganisaties.
CLICKNL is een netwerk van innovatienetwerken dat een reeks kennis- en innovatie-agenda's voor de creatieve industrie ontwikkelt en uitvoert.
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verstrekt projectsubsidies om binnen de creatieve industrie de inhoudelijke kwaliteit te versterken, innovatie en cross-sectoraal werken te bevorderen en ondernemerschap te professionaliseren zowel nationaal als internationaal.
Syntens Innovatiecentrum stimuleert ondernemingen zich duurzaam te vernieuwen en bevordert hiermee welvaart en welzijn in Nederland.