Multisectorale handelsmissies voor deelnemers Starters International Business

  • 28 februari 2013
  • -Reacties

Speciaal voor deelnemers aan het programma Starters International Business (SIB), wordt in de komende maanden een aantal multisectorale handelsmissies georganiseerd naar de buurlanden Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Niet toevallig zijn dit, in deze volgorde, de top vier exportmarkten voor Nederlandse producten, samen goed voor meer dan de helft van de totale Nederlandse uitvoer. De missies zijn bedoeld om met deze markten en hun wijze van zakendoen kennis te maken, maar ook om direct in contact te komen met voor de deelnemers relevante bedrijven en organisaties.

Programma

Een belangrijk onderdeel van de handelsmissies wordt gevormd door de zogenaamde 'matchmaking'. Voor deelnemers worden, op basis van het bedrijfsprofiel en de specifieke wensen van de deelnemer, individuele afspraken gemaakt met potentiële klanten.
Daarnaast worden netwerkevenementen georganiseerd en collectieve bezoeken gebracht aan relevante organisaties.
Voorafgaand aan de missies vinden bijeenkomsten plaats om de deelnemers inhoudelijk voor te bereiden op de reis.

Organisatie

De organisatie van de handelsmissies is door Agentschap NL uitbesteed aan organisaties met veel ervaring op dit gebied. Deze organisaties staan garant voor een goede, persoonlijke begeleiding van de deelnemers.

Deelname

Deelname staat open voor bedrijven die op dit moment

  • een SIB-traject volgen,
  • een SIB-traject hebben afgerond,
  • of, na een positief intakegesprek met een SIB-adviseur, het traject gaan starten.

Per missie is plaats voor maximaal 15 personen.

De kosten van deelname bedragen 450 euro (excl. btw) per deelnemend bedrijf. Reis- en verblijfkosten en andere individuele kosten zijn voor eigen rekening.