Concurrentieanalyse, hoe doe ik dat?

 • 13 juni 2013
 • -Reacties

Om de kansen voor je nieuwe marktideeën in te kunnen schatten is het belangrijk om te onderzoeken wat de positie van je concurrenten is. Als je een concurrentieonderzoek doet, kun je leren van de strategie van je medeaanbieders.

Verzamel informatie over je concurrenten. Orden deze informatie om het beeld van de concurrent zo helder mogelijk te maken. Onderzoek van je belangrijkste concurrenten de doelstellingen die zij willen behalen en de strategie die ze daarbij volgen. En beoordeel hun strategie op sleutelsuccesfactoren.

Concurrentieanalyse stappenplan

Dit stappenplan geeft aan hoe je een concurrentieanalyse zou kunnen aanpakken.

Stap 1:
Maak een overzicht van de producten of diensten die je aanbiedt.

Stap 2:
Maak een overzicht van je afnemers.

Stap 3:
Maak per productgroep een overzicht van de belangrijkste concurrenten.

Identificeer de belangrijkste concurrent op de nieuwe markt waarop je actief wilt worden. Welke doelgroepen/ klanten/ marktsegmenten bedienen zij met welke producten?

Het is heel goed mogelijk dat je voor de ene product/ marktcombinatie een hele andere concurrenten tegenkomt dan voor de andere. Verwacht je dat het deel van de markt dat nu in handen is van je concurrenten, in bijvoorbeeld de komende twee jaar zal groeien, gelijk blijven of afnemen?

Stap 4:
Maak een overzicht van onderwerpen waarover je informatie wilt hebben.

Stap 5:
Maak een overzicht van de product-marktcombinaties.

Stap 6:
Combineer de gegevens in een schema.

Stap 7:
Stel vast wat je sterke en zwakke punten zijn ten opzichte van je concurrenten.

Stap 8:
Benut je sterke punten en de kansen die naar voren komen uit het concurrentieonderzoek. Waarin onderscheiden jouw producten/diensten zich? Wat zijn je succesfactoren: kwaliteit, variatie, innovatie, prijs, service of iets anders? Waarin onderscheiden je producten/diensten zich?

Kortom: stel de sterke en zwakke punten van de concurrenten vast en buit je eigen sterktes uit.

Waar haal ik de informatie vandaan?

Het verzamelen van gegevens van je concurrenten kan aan de hand van onder meer brochures, rapporten, informatie van klanten, databanken en Internet. De industriële markt is ondoorzichtiger en kan met behulp van beschrijvend onderzoek en aankooponderzoek in beeld worden gebracht.

Wat doen anderen?

Op de consumentenmarkt kun je vaak met behulp van een panel van consumenten een goed inzicht krijgen in de concurrerende merken.

Concurrentiestrijd

Of het een felle concurrentiestrijd wordt, hangt af van een aantal factoren:

 • Wie zijn de belangrijkste concurrenten?
 • Waarin zijn zij beter en waarin minder goed dan jij?
 • Wat is de strategie van je concurrenten?
 • Wilskracht van je concurrenten.
 • Hoe cruciaal is de markt voor hen?
 • Zijn hun beste medewerkers actief?
 • Lijden ze ernstig gezichtsverlies als ze zich uit de markt moeten terugtrekken?
 • Macht van afnemers.
 • Hoeveel afnemers zijn er op de markt?
 • Hoe groot is hun marktaandeel?
 • Macht van leveranciers.
 • Hoeveel alternatieve leveranciers zijn er?
 • Wat is hun marktaandeel?
 • Concentratie van aanbieders.
 • Marktgroei.
 • Capaciteitsbenutting in de branche.
 • Zijn alle productiemiddelen vol bezet of is er leegloop?
 • Druk van substituten voor de aangeboden producten.
 • Eenvoud waarmee aanbieders in en uit de markt kunnen stappen.
 • Zijn er grote investeringen nodig?

Daarnaast kunnen politieke, sociale, technologische en economische ontwikkelingen de concurrentiestrijd beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wetgeving of de toenemende vergrijzing.

Maak een plan voor het in kaart brengen van je vragen, zoek gericht naar informatie in databanken en op Internet of  geef een opdracht aan een onderzoeksbureau. Verder kun je zelf op Internet (marktonderzoek.pagina.nl) een uitgebreid overzicht vinden van marktonderzoekbureaus.

Tags: