Succesvol innovatieproces in vier stappen

  • 13 juni 2013
  • -Reacties

Innovatie heeft een vaste plaats in je bedrijfsstrategieën, maar innoveren gaat niet vanzelf. Hoe verloopt het innovatieproces, welke stappen zet je voor een succesvolle innovatie?

Het innovatieproces van een succesvolle innovatie verloopt in vier stappen:
1. Dromen: gericht op het vinden van gouden ideeën
2. Denken: uitwerken van het idee tot concept
3. Durven: testen van de haalbaarheid van uw concept
4. Doen: de uitvoering van de innovatie


1. Dromen: ideevorming

Het innovatieproces begint met een gouden idee. Dat kan ontstaan onder de douche, maar evengoed door de inzet van kennis en creativiteit.

Kennis
Je uitdaging is om nieuwe combinaties te vinden van technische mogelijkheden en behoeften uit de markt. Voor kennis over mogelijkheden uit wetenschap en techniek ga je te rade bij technische medewerkers, leveranciers, adviseurs, concurrenten, kennisinstituten en octrooien. Kennis over marktbehoeften haal je bij verkoop- en servicemedewerkers, klanten, lead users, pioniers, marktonderzoek, toekomstvoorspellingen en politiek.

Creativiteit
Om je creativiteit te stimuleren zijn er allerlei technieken voor handen <link naar gerelateerde artikelen>.


2. Denken: conceptontwikkeling
In de tweede stap van het innovatieproces ga je jouw gouden idee uitwerken tot een concept waarin alle facetten zijn uitgedacht. Dit betreft
• technologische aspecten: fysieke en informatietechnologie,
• marktaspecten: marketing, contracten met derden,
• organisatieaspecten: bedrijfsprocessen en personeel.

Drie aspecten


De volgende vragen kunnen helpen bij conceptontwikkeling.

Markt
• Welk marktsegment heb je op het oog?
• Via welke kanalen kun je de doelgroep bereiken?
• Hoe genereer je publiciteit en informeer je jouw klanten?
• Wat betekent de innovatie voor jouw contacten met bijvoorbeeld leveranciers of overheid?
• Wat is het businessmodel?

Organisatie
• Is de organisatie toegerust op de gewenste innovatie, zijn aanpassingen van bedrijfsprocessen nodig?
• Is je personeel en organisatiestructuur geschikt voor de innovatie?
• Is er voldoende kennis, zijn de taken goed verdeeld?
• Hoe is de bedrijfscultuur, voldoet de overlegstructuur?

Technologie
• Heb je nieuwe of elders bestaande technologie nodig? Denk aan materialen, gereedschappen, grondstoffen, machines, vervoersmiddelen, verpakkingen, gebouwen en inrichting.
• Hoe zit het met de ICT: heb je genoeg aan standaardsoftware of is er maatwerk nodig?

3. Durven: haalbaarheid toetsen
Is je concept haalbaar? Dat toets je in deze derde fase van het innovatieproces. En er moet draagvlak zijn in de organisatie om het uitgewerkte concept in de voorgestelde vorm te realiseren.

Besluitvorming
Een businesscase is een goede basis voor de besluitvorming. Daarnaast spelen de belangen van beslissers. Hoe kun je de beslissers beïnvloeden? Maak in deze innovatieproces-fase ook contractafspraken met externe partijen die doorslaggevend zijn voor het slagen van het traject.

Businesscase uitwerken
De businesscase is een document dat een investeringsvoorstel onderbouwt en de voor- en nadelen hiervan weergeeft. In de financiële paragraaf zet je de initiële investeringen van tijd en geld uiteen, de operationele kosten en de opbrengsten, ingeschat en uitgezet over een aantal jaren.

Beslissers beïnvloeden
Beïnvloed beslissers op twee manieren. Formeel: wie beslist hierover en welke input is vereist, zoals bijvoorbeeld aan businesscase? Informeel: wie zijn doorslaggevend in de opinievorming? Hoe kunnen zij met dit project scoren? Hoe kan ik hen gunstig stemmen? Welke beslisser maak ik ambassadeur van het project?

Externe partijen erbij betrekken
Een belangrijke succesfactor in het innovatieproces is het vermogen om de juiste externe partijen op de juiste manier te betrekken. Dit geldt zeker voor MKB-bedrijven. Denk aan het betrekken van klanten bij het ontwikkelingsproces of samenwerking met leveranciers of partners.

In de praktijk lopen fase 2 en 3 van het innovatieproces parallel aan elkaar.

4. Doen: realisatie
De laatste stap van het innovatieproces is het realiseren van de innovatie zoals beschreven in het concept en afgesproken met de beslissers. Je bouwt alles op en test grondig. Je bereidt de organisatie voor op de veranderingen. Ten slotte informeer je klanten of gebruikers en overtuig je hen van de voordelen.

Tags: