Projectmanagement van innovatieve projecten

 • 13 juni 2013
 • -Reacties

Projectmanagement van innovatieve projectenInnovatieve projecten vragen om doelgericht projectmanagement. Met een projectmatige aanpak investeer je in de toekomst van je bedrijf en voorkom je dat innovaties ontaarden in luchtkastelen. Hoe pak je het projectmanagement van innovatieve projecten aan? Waar moet je rekening mee houden?

Omdat bij innovaties het eindresultaat en de tussenliggende fasen vooraf minder scherp gedefinieerd zijn, vragen innovatietrajecten om een speciale vorm van projectmanagement. Met het juiste projectmanagement beperk je de (financiële) risico's, zorg je voor een goede inbedding in de organisatie en creëer je betrokkenheid van medewerkers en management. Wil je een stap verdergaan en een continue stroom van innovaties in je bedrijf bewerkstelligen, dan is het slim om innoveren in te bedden in je bedrijf via een procesmatige aanpak.

Projectmanagement bij innovaties

Innovatieve projecten hebben vaak een grote impact op een MKB-bedrijf. De wens is dat het project het bedrijf een positieve impuls geeft. Regel je echter vooraf het projectmanagement niet goed, dan kan een innovatietraject ontaarden in een onverantwoorde aanslag op mensen, middelen en tijdsbesteding waardoor je de plank volledig misslaat.

Kies je voor projectmanagement, dan impliceert dit dat je een innovatie aanmerkt als project. We hebben het dan over een initiatief dat nieuw - in het geval van innovaties zéér nieuw - is, dat een begin en een einde heeft en dat moet worden uitgevoerd met een beperkt aantal mensen, middelen en in een omlijnd tijdsbestek maar wel conform een zeker kwaliteitsniveau. In termen van projectmanagement worden deze voorwaarden wel aangeduid als de zogenaamde GOKIT-factoren:

 • G=Geld
 • O=Organisatie
 • K=Kwaliteit
 • I=Informatie
 • T=Tijd


Projectmanagement in fasen

Om te komen tot een goede set van GOKIT-factoren is een doelgericht management van het innovatieproject van groot belang. Globaal is in het projectmanagement de volgende fasering aan te brengen:

 

 • Projectmanagement fase 1: een goed idee
  Een succesvolle innovatie begint vaak met een goed idee: het gevoel een gat in de markt te hebben gevonden of een kansrijke ontwikkeling op het spoor te zijn. Vaak gaat het in deze fase om fingerspitzengefühl.

 • Projectmanagement fase 2: Marktverkenning
  In deze fase worden marktverkenning- en haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Enerzijds onderzoek je of er een marktvraag is voor je innovatie. Anderzijds bekijk je of jouw bedrijf de innovatie aan kan, bijvoorbeeld financieel en in beschikbare menskracht.

 • Projectmanagement fase 3: Opstellen business case
  In de business case, de derde fase van doelgericht projectmanagement, zet je uiteen wat de innovatie jouw bedrijf moet opleveren. Je verwerkt hierin de resultaten van fase 2. Daarnaast formuleer je de randvoorwaarden waarbinnen de innovatie moet plaatsvinden en bepaal je de tijdsduur en hoeveel return on investment de innovatie zal opleveren. Naast aspecten als tijd, geld, menskracht en return on investment kunnen specifieke randvoorwaarden samenhangen met de aard van het te ontwikkelen product.

  Een business case geeft antwoord op deze vragen:
  • Wat is het doel van de innovatie?
  • Wat levert het je bedrijf op als het doel bereikt is? (de zogenoemde return on investment). Voorbeelden zijn kostenbesparing of uitbreiding van de dienstverlening.
  • Wat gaat het kosten om het doel te realiseren? Formuleer randvoorwaarden in geld, tijd, menskracht en specifieke productgebonden zaken.

  De businesscase van een innovatieproject is leidend gedurende het innovatieproject. Het is een 'levend' document dat wordt aangepast zodra de externe omstandigheden veranderen. De businesscase bepaalt of een innovatieproject nog relevant is en dus kan doorgaan of dat deze juist afgebouwd moet worden. Ontwikkel je bijvoorbeeld een product voor de markt van hybride auto's, dan kunnen veranderingen in wetgeving, benzineprijzen of oplaadpunten reden zijn het project te versnellen, te vertragen of zelfs stop te zetten.


Innovatie Groei Model

Speciaal voor MKB-bedrijven die willen innoveren om hun voortbestaan te garanderen, is er het Innovatie Groei Model. Het model voorziet in een doorgroei van eenmalige, losstaande innovatieprojecten tot een procesmatige inbedding van innovaties in je organisatie. Het Innovatie Groei Model helpt je om innoveren onderdeel te maken van jouw bedrijfsprocessen.

Tags: