Inzicht in drijfveren leidt tot betere bedrijfsprestaties

 • 13 juni 2013
 • -Reacties

Lag de focus van organisaties lange tijd op het productieproces, het onderscheidend vermogen van het product en op de klant, tegenwoordig vinden ondernemers hun medewerkers minstens zo belangrijk. Terecht, want inspelen op behoeften en drijfveren van medewerkers is van levensbelang voor de prestaties van een bedrijf. Cruciaal is jouw rol als leidinggevende: de CEO van de toekomst wordt Chief Emotions Officer.

Onze kenniseconomie wordt gedreven door state of the art-kennis. Medewerkers zijn de spil, want alleen zij weten informatie te transformeren tot kennis. De professionele medewerker is authentiek en onafhankelijk. Hij vindt kennisverwerving en vrijheid uitdagender dan geld en wil zijn werk en carrièreverloop zelf sturen. In het handelen van de hedendaagse medewerker spelen naast rationele overwegingen, ook emoties en persoonlijke drijfveren een rol. Voor jou als leidinggevende betekent dit dat je behalve op inhoud, ook op menselijke verbinding moet sturen. Want alleen als je de drijfveren van je medewerkers kent, kun je hen motiveren en inspireren.

Herken de drijfveren van jezelf en van je medewerkers

Ken je je eigen drijfveren? Weet je waar jouw ogen van gaan stralen? En als je naar je medewerkers kijkt: waarom voert een medewerker de ene taak sneller en beter uit dan een andere? Het antwoord ligt besloten in individuele drijfveren. Als je weet wat een medewerker beweegt, kunt je hem effectiever aansturen, inspireren en motiveren. Dat vertaalt zich niet alleen in betere individuele prestaties; uiteindelijk ziet je het terug in een betere output en marktpositie van je bedrijf als geheel.

De Zwitserse gedragswetenschapper Eduard Spranger benoemde zes categorieën drijfveren die je helpen om medewerkers beter te leren kennen. Benut onder meer de functioneringsgesprekken om ze te achterhalen.

 

 1. Intellectuele drijfveren
  De zucht naar kennis, de passie om te ontdekken, te analyseren en systematiseren
 2. Praktische drijfveren
  De drive om elke investering in geld, tijd of kennis te willen terugverdienen
 3. Esthetische drijfveren
  De passie voor schoonheid, vorm en harmonie
 4. Sociale drijfveren
  De innerlijke drive om anderen te helpen, zelfs als het ten koste van de eigen persoon gaat. De intentie om conflicten te elimineren.
 5. Individualistische drijfveren
  Het verlangen om zelf richting te geven aan het eigen leven en daarbij ook voor anderen de koers uit te zetten.
 6. Traditionalistische drijfveren
  De drive om het leven betekenis te geven met een religieus, levensbeschouwelijk of filosofisch systeem.


Stem je stijl van leidinggeven af

Als je de drijfveren en emoties van je medewerkers kent, heb je de instrumenten in handen om hen te prikkelen om gezamenlijke bedrijfsdoelstellingen te realiseren en taken adequaat uit te voeren. Zo breng je de betreffende medewerker én je bedrijf verder. Bovendien kun je jouw stijl van leidinggeven afstemmen op wat medewerkers belangrijk vinden. De medewerker die gevoelig is voor geld en status motiveer je door in de arbeidsvoorwaarden ruimte te creëren voor een bonus of carrièreperspectief. Vindt een medewerker zijn gezin belangrijker, dan beloon je hem met flexibele werktijden.

Naast het kennen van drijfveren van je medewerkers is het slim aandacht te hebben voor emoties. Emoties versterken of beperken het gedrag. Denk aan de profvoetballer die wil scoren: een doelpunt zal gepaard gaan met een gevoel van grote blijdschap, terwijl een gemiste kans waarschijnlijk verdriet, frustratie en misschien zelfs gebrek aan zelfvertrouwen oplevert. Zo is het ook met medewerkers. Emoties zijn geen passieve belevingen: ze sturen en activeren bepaald gedrag. Door er alert op te zijn, kun je de positieve kracht van emoties benutten en de negatieve werking ervan beperken.

Tags: