Omgaan met niet gemotiveerd personeel

 • 13 juni 2013
 • -Reacties

Omgaan met ongemotiveerd personeelNiet gemotiveerd personeel: iedere ondernemer heeft er mee te maken. Tachtig procent van de energie van ondernemers gaat zitten in 20% van de medewerkers. Misschien is het niet realistisch om van je personeel de drive te verwachten die je zelf hebt, maar in ruil voor een salaris mag je op een goede inzet rekenen. Hoe ga je om met niet gemotiveerde medewerkers?

Vraag personeel van een gemiddeld bedrijf waarom ze niet gemotiveerd zijn voor het werk en de kans is groot kans dat ze verwijzen naar een gebrek aan waardering. Niet gezien en erkend worden, leidt onherroepelijk tot een gebrek aan motivatie. Een andere oorzaak is het gebrek aan informatie en communicatie. Als personeelsleden niet weten waar ze aan toe zijn, waar het heen gaat met het bedrijf of als ze niet betrokken worden bij belangrijke beslissingen, daalt hun inzet.

Daarnaast is het een utopie om te denken dat iedereen zich wil ontwikkelen en ontplooien in het werk. Daar is op zichzelf niets mis mee. Zolang maar duidelijk blijft dat ondernemers en personeel een zakelijke deal hebben. Dat schept voor beide kanten verplichtingen. Een ondernemer moet zijn personeel daarop aanspreken. Motiveren is communiceren.

Acht adviezen om te dealen met ongemotiveerd personeel:

 

 • Wees duidelijk over je verwachtingen
  Wat verwacht je van je personeel? Leg het vast. Doe je dat niet, dan voedt dat de onzekerheid. En onzekerheid vertaalt zich naar gebrek aan motivatie. Formuleer kwantitatieve én kwalitatieve doelstellingen. Hoewel de eerste makkelijker zijn te formuleren, is het slim ook duidelijk te maken wat je verstaat onder bedrijfswaarden als 'servicegericht' of 'collegiaal'. Hoe duidelijker je bent over uw verwachtingen, hoe minder ruis er ontstaat.

 

 • Bied inzicht in de bedrijfsvoering
  Ondernemers zijn soms wat terughoudend om openheid te geven over de financiële bedrijfsvoering. Toch is het dé manier om te verklaren waarom  je doet wat je doet. Door inzichten te delen, maak je medewerkers medeverantwoordelijk voor het resultaat. Hoe gezond is je bedrijf? Wat is de verhouding tussen inkomsten en uitgaven? Wat kost het als een medewerker zich ziek meldt? Wat zijn de gevolgen voor het bedrijf als een order niet op tijd klaar is? Geef openheid van zaken en laat zien hoe je personeel kan meewerken aan een goed bedrijfsresultaat.

 

 • Creëer een gezamenlijke bedrijfscultuur
  Hoe gaan we om met elkaar en met onze klanten? Je kunt omgangsvormen niet dwingend opleggen. Bespreek daarom samen met je personeel hoe je met elkaar wilt samenwerken en welke waarden daarin belangrijk zijn. Als je gezamenlijk en in goed overleg spelregels opstelt, ontstaat een cultuur waarin medewerkers elkaar aanspreken op goed of afwijkend gedrag. Betrek je personeel bij belangrijke bedrijfsbeslissingen als de aanschaf van machines, geef hen verantwoordelijkheid. Opereer niet vanuit een ivoren toren.

 

 • Geef zelf het goede voorbeeld
  Als ondernemer heb je een voorbeeldfunctie. Verwacht je van je personeel dat er wordt overgewerkt om een order af te maken? Steek dan zelf ook even de handen uit de mouwen. En toon begrip als iemand vanwege een privé-verplichting een andere keer wat later binnenkomt. Vind je onderling respect belangrijk? Roddel dan zelf ook niet over klanten. Geef het goede voorbeeld.

 

 • Ga tijdig het gesprek aan
  Bespeur je signalen die duiden op gebrek aan motivatie, wacht dan niet op het jaarlijkse functionerings- of beoordelingsgesprek maar ga tijdig het gesprek aan. Benoem concreet wat je signaleert. Verschuil je niet alleen achter rationele argumenten maar laat ook je gevoel spreken. Leg de bal eens terug: wat zou je medewerker ervan vinden als hij in jouw schoenen zou staan?

 

 • Achterhaal de oorzaak
  Loopt een personeelslid er de kantjes vanaf? Onderzoek de oorzaak. We zijn snel geneigd om motivatieproblemen te duiden als 'niet willen'. Niet zelden hebben ze te maken 'niet weten' of 'niet kunnen'. Pas als je de oorzaak kent, kun je adequaat reageren. Onwil pak je hard aan met sancties. Is er sprake van onkunde of onwetendheid, zoek dan samen met je personeel naar oplossingen.

 

 • Neem afscheid als het moet
  Kom je ondanks je inspanningen niet op een lijn met een medewerker? Neem dan afscheid. Zie de (financiële) consequenties onder ogen. Blijf je maar doormodderen, dan is het risico aanwezig dat de betreffende medewerker anderen meesleept in zijn negativiteit. Dat is uiteindelijk veel desastreuzer.

Realiseer je dat de tijd die je besteedt aan medewerkers die problemen geven, ten koste gaat van collega's die wel naar behoren presteren. Die laatste groep is altijd nog het grootst. Heb oog voor de groep die het goed doet. Laat van je horen als je tevreden bent. Waardeer inzet van medewerkers en spreek dat uit.

Tags: