Een liquiditeitsbegroting voorkomt financieel miskleunen

  • 13 juni 2013
  • -Reacties

Een liquiditeitsbegroting voorkomt financieel miskleunenHet loont om minimaal eens in het jaar een liquiditeitsbegroting op te stellen. Ondernemers hebben vaak geen affiniteit met cijfers en daardoor geen behoefte om zich in de financiën van hun onderneming te verdiepen. Door dat juist wel te doen voorkom je dat je onverwacht lopende rekeningen niet meer kunt betalen of geplande investeringen moet uitstellen. Dat zijn (financiële) tegenvallers die je in veel gevallen had kunnen voorzien én voorkomen.

Op tijd maatregelen nemen op basis van de liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting is een prognose van de inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode. Meestal is die periode een jaar, maar in tijden met sterk wisselende inkomsten en uitgaven kan het raadzaam zijn om eens per kwartaal of zelfs per maand zo een begroting op te stellen. Door van te voren al naar de financiële geldstromen te kijken kun je ruim op tijd maatregelen nemen om te zorgen dat inkomsten inderdaad worden ontvangen en geplande uitgaven gedaan kunnen worden, zonder daarbij in de rode cijfers te komen.

Voldoende liquide middelen om te kunnen investeren

Ook als je verwacht winst te maken, loont het om een nauwkeurige liquiditeitsbegroting te maken. Dat de zaken goed gaan wil namelijk nog niet zeggen dat je bedrijf ruim in de liquide middelen zit. Om aan nieuwe opdrachten voor meer productie te kunnen voldoen, moet je misschien investeren in nieuwe machines, voorraden en debiteuren. Het kan zijn dat je andere software nodig hebt of dat je een nieuwe werkvoorbereider moet aannemen. Hoeveel kun je het komende jaar investeren zonder dat de betaling van de salarissen in het gedrang komt of dat een leverancier je wegens wanbetaling op een dwangbevel trakteert?

Vooral snelle groeiers moeten extra alert zijn op de kasstromen. Zij maken relatief veel kosten, terwijl de verwachte opbrengsten in het begin nog achterblijven. Voor het managen van de groei is een maandelijkse liquiditeitsbegroting aan te raden.

Optimaal profiteren van de rente

Zorg voor een helder overzicht van je liquide middelen gedurende een afgebakende periode. Hoeveel financiële middelen kom je tekort, of houd je over? Door overtollige geldmiddelen op een andere wijze aan te wenden, bijvoorbeeld door storting op een andere (spaar)rekening of door het te gebruiken om de leveranciers sneller te betalen en daarbij gebruik te maken van de aangeboden betalingskortingen, kan je overtollige geld veel geld opleveren. Dan ga je efficiënt en effectief met je liquiditeit om.

De begroting: een goed moment om ook een liquiditeitsbegroting te maken

Een accountant kan meer dan alleen de jaarrekening over het afgelopen jaar opstellen. Je kunt hem of haar ook vragen om te helpen bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting voor de komende periode. De accountant kan tegelijkertijd adviseren wat je moet doen als er tekorten of juist overschotten voorzienbaar zijn en hij/zij kan je wijzen op andere financieringsmogelijkheden en –structuren waardoor je op de juiste en voordeligste manier gebruik maakt van de verschillende financieringsvormen.

Tags: