Do’s en dont's bij innovatie subsidies

  • 13 juni 2013
  • -Reacties

De Kamer van Koophandel is een gesprekspartner voor ondernemers. Zij verstrekken zelf geen subsidies. Die rol ligt bij andere instanties, zoals AgentschapNL. Wel voorzien zij je van advies en tips om je innovatie te financieren.

Werk vanuit innovatieplan naar financieringsplan

Meest belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een subsidie is goed weten wat je doel is. Je prioriteit ligt dus in het op orde brengen van je innovatie- of investeringsplan. Daarna zet je alle financieringsmogelijkheden op een rij.

Houd er rekening mee dat de overheid (tevens subsidieverstrekker) maar een deel van de kosten voor zijn rekening neemt. Het grootste deel betaal je meestal zelf. Vraag daarom alleen subsidie aan voor iets dat je ook zónder subsidie zou willen doen.

Subsidie aanvragen? Begin op tijd

Voor de meeste subsidies geldt dat aanvraag moet plaatsvinden voordat je een opdracht verstrekt of een offerte tekent. Vaak kun je na het tekenen van een offerte of opdracht geen subsidie meer krijgen. Daarnaast geldt in veel gevallen ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Dan zijn er ook de tenderregelingen: regelingen waarbij alleen de beste (dus meest innovatieve) projecten subsidie krijgen. Het aanvragen is een grote uitdaging, omdat je plan en verhaal beter moet scoren dan die van andere gegadigden, en dat zonder kennis te hebben van de voorstellen die je ‘concurrenten’ indienen. Groot pluspunt bij de tenderregelingen is dat deze subsidies fors zijn. Bovendien word je als winnaar vaak echt in het zonnetje gezet (veel publiciteit, denk aan bezoek van prominenten als ministers e.d. ). Veel erkenning voor je project dus.

Valt jouw innovatieplan onder de populaire onderwerpen van de overheid?

Betreft jouw innovatieplan een van de volgende onderwerpen dan maak je meer kans op een subsidie. De overheid hecht namelijk veel belang aan:

  • Ondernemers die nieuwe producten en processen ontwikkelen in samenwerking met andere bedrijven.
  • Technologieën die de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen.
  • Energiebesparende maatregelen.
  • Innovatieve ontwikkelingen in samenwerking met bedrijven uit Oost-Europa of ontwikkelingslanden.
  • Voor innovaties die vernieuwend zijn voor je bedrijf, Nederland of Europa is de kans op subsidie extra groot.


Subsidietrajecten moeten goed gedocumenteerd worden

Je moet bij subsidietrajecten kunnen aantonen dat je de begrote kosten daadwerkelijk hebt gemaakt. Daarom is het van belang om alle documentatie vanaf het begin van de aanvraag te verzamelen en archiveren. Kom je de regels niet goed na, dan kan dit betekenen dat je de subsidie moet terugbetalen (vaak met een fikse boete).

Subsidie-expert inschakelen?

Als vuistregel kun je aanhouden dat het inschakelen van een adviesbureau interessant wordt bij een subsidiebedrag van circa 50.000 euro en hoger. Bij lagere bedragen wegen, bij beide partijen, de kosten niet op tegen de baten.

Netwerken, netwerken en nog ‘s netwerken

Dit deed je altijd al, maar ook met het oog op subsidiesuccesverhalen en mogelijke valkuilen? Vraag eens rond naar ervaringen van collega-ondernemers. Wellicht kun je aanhaken bij een subsidieproject van een klant of toeleverancier, waarbij je beiden subsidie krijgt voor jouw aandeel in de kosten. Dat is met name interessant als je collega-ondernemer de subsidie aanvraag en administratie voor zijn rekening neemt.

Subsidies: makkelijke en moeilijke

De Europese Commissie (EC) maakt twee uitzonderingen op het overheidsverbod om financiële steun te geven aan bedrijven: voor kleine bedragen en voor projecten die een algemeen nut dienen.

Wie het kleine niet eert…

Overheidssteun aan bedrijven mag met kleine subsidies, zolang jij als ondernemer in drie jaar tijd niet meer dan 200.000 euro aan subsidie ontvangt. De EC bemoeit zich hier dan niet mee, waardoor de overheid kleine subsidies relatief eenvoudig kan verstrekken.

Let op: je moet wel aangeven hoeveel van deze kleine subsidies je hebt ‘genoten’ gedurende drie jaar.

Je vindt de kleine subsidies bijvoorbeeld via www.subsidieshop.nl.

Het grote geld

De overheid mag ondernemers ook steunen met subsidie, als het gaat om projecten die een ‘algemeen belang’ dienen. Daarom zijn er subsidieregelingen voor onder meer energiebesparing en werkgelegenheid.

Het aanvragen van deze subsidies is ingewikkeld omdat je vooraf moet kunnen overtuigen hoe jouw project bijdraagt aan dat algemene belang.

In sommige gevallen krijgen alleen de beste projecten subsidie. Je krijgt te maken met specifieke administratieve verplichtingen, waarbij je laat zien hoe jouw project bijdraagt aan het algemeen belang. Bovendien wordt slechts een deel van je kosten gesubsidieerd.

Dubbel profiteren niet mogelijk

Stapel geen subsidies. Je kunt voor één project slechts van gebruikmaken van één subsidieregeling. In andere gevallen verrekent de subsidiegever de verschillende subsidies zodat je niet dubbel profiteert.

Tags: