Een financieringsvraagstuk gaat niet over geld

  • 13 juni 2013
  • -Reacties

Veel ondernemers denken dat het bij financiering meteen over geld gaat en gaan op zoek naar lijstjes met namen van financiers. Verspilling van tijd en energie! Geld is een middel, het doel is om een stap verder te komen met je onderneming. Het leidt tot veel betere resultaten om geld te zien als de sluitsteen van een stevige boog waar ondernemer en financier elkaar willen versterken. En daar hoort een gezonde spanning bij.

Waarover dan wel?

Ambitieuze ondernemers zijn cruciaal voor een goed functionerende economie. Zij leveren toegevoegde waarde aan hun klanten én zij bouwen waarde op in hun bedrijf. Het langetermijnperspectief stuurt de belangrijke beslissingen. De focus op waardecreatie in plaats van op kortetermijnwinst vertaalt zich dan in een goede positionering, klanten als ambassadeurs en een sterke merknaam. Het is gebleken dat financiers deze focus met een hogere waardering belonen.

Durf selectief te zijn!

Traditionele businessmodellen zetten je klem in risicovolle en kostbare bedrijfsvoering. Commerciële pit betekent ook meer alternatieven bedenken en meer experimenteren om tot een slimmer businessmodel te komen. Kortom, eruit halen wat er in potentie in zit! Een strakke uitvoering staat zelden hoog op de wensenlijst… En juist dit heb je het meest in eigen hand. Heldere afspraken maken, ook over betalingsvoorwaarden, snel rekeningen uitsturen, bovenop de inning zitten. Selectief durven zijn. Prestaties meten en bespreken met het team. Financiers vinden dit vanzelfsprekend, maar de meeste ondernemers hebben nog veel te winnen.

Prikkel de investeerder

Hoe kan ik de groei van mijn bedrijf versnellen? Juist die vraag prikkelt een actieve  investeerder. Indien je kan laten zien dat jouw bedrijf een aanzienlijk groeipotentieel heeft, overweegt een financier of en op welke manier hij kan bijdragen aan deze groei. Heb ik een goed netwerk voor dit bedrijf, kennis die aansluit bij de situatie, vertrouwde mede-investeerders? Bespreek deze groeiversnellers met financiers. De boog staat stevig op twee pijlers!

Tags: