Kostprijs berekenen? Pure noodzaak!

 • 13 juni 2013
 • -Reacties

Kostprijs berekenen? Pure noodzaak!Een kostprijs is een beeld van de toekomst: je krijgt inzicht in alle verwachte kosten en omzet in je bedrijf. Daarmee kun je plannen maken voor investeringen, de markt en de bedrijfsstrategie. Kostprijsberekeningen zijn voor ondernemers pure noodzaak. Maar valkuilen zijn er ook.

Winst of verlies verwachten

Een kostprijsberekening is noodzakelijk voor een goed beeld van de toekomst van het bedrijf. Door het maken van een kostprijsberekening krijg je inzicht in alle huidige en verwachte kosten binnen je bedrijf. Deze informatie is te gebruiken voor onder andere:

 • Het bepalen van de minimale prijs voor je producten/diensten.
 • Het uitvoeren van een goede voor- en nacalculatie.
 • Het uitvoeren van een benchmark binnen je branche. Waar sta je ten opzichte van het gemiddelde van de branche? Na een grondige analyse van afwijkingen kan dit een aanleiding zijn voor het aanpassen van de bedrijfsstrategie.
 • Bij (geplande) investeringen kun je gelijk de effecten zien op financiering, operationele kosten en het effect op de kostprijs van je producten/diensten.

Kostprijsberekeningen zijn voor ondernemers pure noodzaak

De kostprijs gaat over alle beslissingen die met geld te maken hebben. Met de kostenstructuur heeft de ondernemer een instrument in handen om de jaarcijfers te verbeteren en beleid te maken.

Een kostprijsberekening kan als hulpmiddel worden gebruikt om:

 • De verkoopprijs te beoordelen.
 • Het product assortiment te kiezen.
 • Een investeringsbeleid op te stellen.
 • Een keuze te maken van de te gebruiken productiemiddelen.
 • De markt en het marketing beleid te bepalen.

Daarnaast kun je als ondernemer:

 • het orderresultaat beoordelen (voor- en nacalculatie).
 • de efficiency in het bedrijf bepalen en kijken naar verbetermogelijkheden.
 • inzicht krijgen in wat wel en wat niet kan worden uitbesteed.
 • globaal het bedrijfsresultaat berekenen.

Maar er zijn ook valkuilen bij het berekenen van de kostprijs:

 • Veel bedrijven berekenen hun kostprijs op basis van fiscale cijfers. Dit zijn de verkeerde kosten die een vertekend beeld geven van de winsten en verliezen. Als voorbeeld: bij machines en huisvesting moet worden uitgegaan van de vervangingswaarde.
 • ondernemers passen zich vaak aan een branchegemiddelde aan, terwijl ze niet weten of ze met dat tarief wel uitkomen. Toevallig kan dat goed gaan, bijvoorbeeld in een nichemarkt. Maar inzicht geeft het niet.
 • Vaak wordt vergeten ook naar de markt te kijken. Zeker bij een nieuw product is niet alleen de kostprijs van het product van belang. Ook moet gekeken worden wat de markt bereid is voor het product te betalen.

Eenvoudig of complex:

Een kostenraming is het beste als volgt in te delen:

 • Inkoop van materialen en grondstoffen
 • Lonen; manuren.
 • Huisvesting; kantoren, werkplaats, magazijnen, gas, water, licht, etc.
 • Productie; machine-uren.
 • Afschrijvingen.
 • Aflossingen en rente.

Bereken de kosten globaal. Begroot de activiteiten van de werknemers per halve dag, niet per vijf minuten. Heel nauwkeurig registreren leidt niet altijd tot een beter beeld. Welk systeem je kiest, is uiteraard afhankelijk van de aard van het bedrijf.

Hoe complexer, hoe beter het kostprijssysteem moet kunnen differentiëren. Een lasser die als zzp'er werkt, heeft genoeg aan een eenvoudige methode. Maar een metaalverwerkingsbedrijf met veel verschillende soorten machines en werkzaamheden kiest voor een complexer systeem.

Ondersteuning bij het maken van een kostprijsberekening:

Als je ondersteuning zoekt bij het bepalen van de kostprijs van uw producten/diensten, dan zijn er een aantal mogelijkheden:

 • Vraag hulp van je accountantskantoor of administratiekantoor.
 • Je kunt stagiairs/afstudeerders inzetten van een hogeschool van de afdeling Financieel Management.
 • Je kunt er voor kiezen zelf een opleiding te volgen: http://www.kenteq.nl.
Tags: