Businessplan op een Bierviltje

  • 13 juni 2013
  • -Reacties

Ze zeggen wel eens: een businessplan moet zo simpel zijn dat het op een bierviltje past. Hoe kan dat als de businessplannen die de meeste ondernemers maken vaak tientallen pagina's bevatten? Wij denken dat het kan en presenteren het Businessplan op een Bierviltje. Want de beste ideeën ontstaan misschien wel gewoon met een biertje erbij.

Een businessplan is in wezen de vertaalslag van een reëel plan voor een product of onderneming naar een financieel plan. De kern van een businessplan, de haalbaarheid van een case, is volledig op een bierviltje te onderbouwen.

Dit bierviltje helpt inzicht te krijgen in cruciale onderdelen van je plan en helpt de nog te maken keuzes te overzien. Ook de financiële kant van de zaak wordt onderbouwd en gedragen door het Businessplan op een Bierviltje.

Drie elementen

Op het bierviltje worden drie elementen genoemd die bepalend zijn voor de haalbaarheid van een ondernemersplan. Het gaat hierbij om de kostprijs, de verkoopprijs en aantallen. Deze bepalen samen de haalbaarheid van je businessplan.

Samenhang

Er zijn enkele factoren die sterk bepalend zijn voor deze drie elementen en er is bovendien een onderling samenspel. Het maken van keuzes op één vlak, heeft gevolgen voor de andere elementen. Zo kun je al draaiend aan de knoppen middels het bierviltje op zoek naar het optimale businessmodel.

De gekozen positionering is bepalend voor verkoopprijs, maar heeft invloed op de distributiekanalen via welke de verkopen gerealiseerd kunnen worden en dus op de aantallen. Van een luxe uitvoering van een product wordt vaak minder verkocht dan van een massaproduct, bovendien zal het in een ander type winkel liggen.

Het aantal producten dat je kunt afzetten heeft invloed op de keuze van de productietechniek die toepasbaar is en heeft daarmee weer invloed op de kostprijs van het product.

De keerzijde van het bierviltje: drie valkuilen

Het bovengenoemde model beschrijft de kostenstructuur van een product tijdens de exploitatie. Echter, er is een keerzijde aan het bierviltje: Drie zaken worden te vaak in de beginfase over het hoofd gezien: Ten eerste moet er, om het product op de rit te krijgen, geïnvesteerd worden. Daarnaast worden er in de calculatie vaak belangrijke kostenposten over het hoofd gezien, er moet dus goed gecalculeerd worden. Tenslotte zal de onderneming en het proces praktisch georganiseerd moeten worden.

Onderdelen afstemmen

Het schrijven van een businessplan is erop gericht om over al deze factoren een beslissing te nemen. De hierboven geschetste samenhang geeft aan dat iedere keuze gevolgen heeft voor de andere elementen van de case. Het schrijven van een businessplan bestaat dus met name uit het afstemmen van de onderdelen tot een kloppend geheel ontstaat dat een maximale omzet- en winstpotentie heeft. Het bierviltje is niet voor niets rond en moet in balans zijn.Businessplan op een bierviltje

Bijlagen

Businessplan_op_een_bierviltje-volledig-artikel pdf  

 

Tags: