Innoveren met de juiste strategie

  • 13 juni 2013
  • -Reacties

Innoveren met de juiste strategieWat is jouw missie en strategie? Als ondernemer is het belangrijk dat je een duidelijk beeld hebt van wat je met jouw bedrijf wilt bereiken. Niet precies tot 2 cijfers achter de komma, maar wel de richting die je op wilt. Een bedrijf heeft een missie, visie, doelen en een strategie nodig om succesvol te kunnen innoveren.

Missie: bestaansrecht

“We create happiness by providing the finest in entertainment to people of all ages, everywhere.” Het is het missionstatement, of: de missie, van Walt Disney. Een missie geeft aan wat het bestaansrecht van het bedrijf is. Dat bestaansrecht hoeft helemaal niet altijd economisch te zijn. Een prettige onderlinge samenwerking in het bedrijf kan ook onderdeel uitmaken van de missie. De beste missiestatements verenigen de interne met de externe reden van bestaan. Zoals die van Walt Disney.

Toekomstbeeld en strategie

Een helder toekomstbeeld leidt tot een heldere strategie. Als je weet waar je naartoe wilt, kun je beter bepalen met welke strategie je dat kunt bereiken. Hoe ziet het bedrijf er in de toekomst uit? Hoe ga je om met de verwachte omgevingsontwikkelingen? Ambitie en persoonlijke drijfveren van de ondernemer hebben hierop natuurlijk grote invloed.

Doelen ontstaan uit visie en missie

Met een visie en missie kun je doelen gaan formuleren. Wat streef je concreet na en op welk moment moeten deeldoelen zijn gerealiseerd? Hoe je dat gaat aanpakken formuleer je in een strategie. Omdat ondernemingen dynamisch zijn, is het verstandig jaarlijks over deze strategie na te denken. Dat geldt niet alleen voor de continuïteit van je bedrijf, maar ook voor innovatie. Innovatieve bedrijven definiëren ook specifieke innovatie doelen en hebben een innovatie strategie.

Communiceer de bedrijfsstrategie met je medewerkers!

Met alleen een goed gekozen strategie komt je onderneming niet vooruit. Minstens zo belangrijk is dat je deze strategie communiceert met je medewerkers. Hierdoor kun je ze verantwoordelijkheden geven en sturen op resultaat. Je hoeft niet steeds tegen iedereen te zeggen welke taken ze moeten uitvoeren. Bovendien zijn medewerkers zo beter in staat om signalen van buiten het bedrijf te herkennen als kansen. Zo werkt je samen aan een succesvolle strategie voor komende jaren. De strategie bepalen wordt een dynamisch proces in plaats van een jaarlijks verplichte oefening!

Meer informatie www.kvk.nl

Tags: