Businessplan schrijven? Gebruik de checklist!

 • 13 juni 2013
 • -Reacties

Businessplan schrijven! Gebruik de checklist!Bij het schrijven van een businessplan moet je, naast de persoonlijke gegevens over jezelf en je onderneming, ook nadenken over: Welk product of dienst ga ik aanbieden? Wie is mijn doelgroep? Wie zijn mijn concurrenten? Kan ik mij onderscheiden van de rest van de markt? Hoe ga te werk voor op de juiste wijze berekenen van prijzen? Marketing hoe doe ik dat? Welke distributiekanalen zijn voor mij geschikt? Hoe zet ik een goede in- en externe organisatie op? Risico's hoe ga ik daar mee om? De financiering met eigen of vreemd vermogen?

Gebruik onderstaande checklist bij het schrijven van je businessplan

Product of dienst

 • Wat ga je aanbieden / Welk product of welke dienst ga je leveren?
 • Welke eigenschappen heeft je product of dienst?
 • Wat is de toegevoegde waarde voor je klant? / Wat maakt jouw product of dienst speciaal?
 • Is het nodig om je product of dienst te beschermen door bijvoorbeeld octrooi?

Beoogde doelgroep

 • Op welke doelgroep ga je je richten? (Leeftijd, interesses, bestedingsgedrag, grootte groep, et cetera)
 • Wat is de koopintentie van de klanten?
 • In welke behoefte van klanten voorziet jouw product of dienst? (op basis van een klantonderzoek)
 • Waar bevindt je doelgroep zich? (Lokaal, nationaal, internationaal, branche, enkel online, et cetera)

Concurrenten

 • Wie zijn je belangrijkste concurrenten?
 • Zijn het directe of indirecte concurrenten?
 • Wat is er al in de markt?
 • Wat is de toegevoegde waarde van het huidige aanbod voor klanten?
 • Kun je beter inspelen op additionele zaken als service en levertijd?
 • Vraagt je concurrent een hogere of lagere prijs?
 • Vraagt je concurrent een hogere of lagere prijs dan gebruikelijk?
 • Wat krijgen klanten daarvoor?
 • Hoe verkopen concurrenten hun product of dienst? (winkel, winkel van andere partijen, internet, lokaal, nationaal, internationaal, toplocatie, indrukwekkend interieur et cetera)
 • Hoe maken concurrenten reclame voor hun product of dienst?
 • Zijn de concurrenten goed bereikbaar? (geografisch maar ook persoonlijk, mail of belcontact)
 • Hebben je concurrenten een gevestigde naam?

Onderscheidend vermogen (t.o.v. concurrenten)

 • Waarin / Hoe verschilt jouw aanbod met die van je concurrenten?
 • Waarin / Hoe overtref je jouw concurrenten? (Langere of meer dekkende garantie, korte levertijden, betere of full service, duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord product of dienst, et cetera)
 • Waarin verschilt jouw prijs? (Kortingen, lagere of hogere marge, acties, milieu- of energiebewust en daardoor belastingaftrekbaar, et cetera)
 • Waarin verschilt jouw promotie?
 • Waarin verschilt jouw locatie?

Verdienmodel

 • Op welke wijze denk je geld te gaan verdienen?
 • Wil je verkopen, verhuren, leasen of aanbod doen op bijvoorbeeld abonnement- of licentiebasis?
 • Welke prijs ga je vragen?
 • Hoe kom je tot deze prijs?
 • Wat is de kostprijs en de verkoopprijs?
 • Hoeveel klanten per jaar kunt je bedienen?
 • Kun je anderen met jouw product of dienst geld laten verdienen en hoe?

Marketingcommunicatie

 • Wat is kernboodschap?
 • Welke imago wil je uitstralen en hoe wil je dit realiseren?
 • Past de prijs bij het imago dat je wilt uitstralen?
 • Welke promotiemiddelen ga je inzetten?
 • Wat zijn je online activiteiten en wat zijn de mogelijkheden?
 • Welke communicatiemiddelen ga je inzetten? / Hoe ziet je communicatieplan eruit?
 • Ga je voor marketingdoeleinden samenwerken en zo ja, met wie en waarom?

Distributie

 • Waar vinden klanten jouw product of dienst? (Geografische ligging, populaire locatie, goed bereikbaar, eigen fysieke winkel of webwinkel, fysieke- of webwinkels van andere partijen, onder een dak met andere bedrijven, et cetera)
 • Is je product of dienst goed bereikbaar voor klanten?
 • Hoe ga je jouw product of dienst verspreiden? / Welke distributiekanalen ga je gebruiken?
 • Wat zijn de kosten hiervan?

Organisatie (intern en extern)

 • Wie doet de administratie? (in eigen beheer of uitbesteden?)
 • Heb je algemene voorwaarden opgesteld?
 • Sta je al ingeschreven in het Handelsregister?
 • Heb je je al aangemeld bij de Belastingdienst?
 • Heb je je al aangemeld bij een vak- of brancheorganisatie? (in veel branches is dit verplicht)
 • Gelden er wettelijke eisen voor je plan of bedrijf?
 • Welke (investeringen in) voorzieningen zijn volgens de wet voor jouw plan of bedrijf noodzakelijk?
 • Heb je direct personeel nodig?
 • Wie vervangt jou bij afwezigheid?
 • Hoeveel personeelsleden neem je aan? (voor hoeveel uur, welke werkzaamheden, hoe ziet jullie overeenkomst eruit, is er sprake van een CAO en zo ja, welke? Welke werkgeversverplichtingen heb je, et cetera)
 • Heb je netwerkpartners nodig? (ga je kopen of zelf maken, wat doe je zelf en wat besteedt je uit en waarom, hoe afhankelijkheid ben je, et cetera.
 • Wie gaat wat produceren, assembleren en/of installeren?
 • Wie maak je tot strategisch partner en/of wie maak je tot 'gewoon' toeleverancier?
 • Wie gaat ontwikkelen en tekenwerk doen?
 • Wie gaat service en onderhoud plegen?
 • Hoe gaat de garantieprocedure werken?
 • Hoe wordt de klachtenafhandeling?
 • Heb je een retourstroom en hoe werkt deze?
 • Hoe ga je de logistiek organiseren?
 • Hoe organiseer je een feedbackronde met eindklanten en distributeurs?
 • Hoe groot moet je organisatie worden?

Risico’s

 • Verwacht je wijzigingen die jouw project of bedrijf kunnen beïnvloeden?
 • Welke invloed hebben deze op je?
 • Wat zijn de risico’s?
 • Tegen welke risico’s ga je je verzekeren?
 • Welke maatregelen neem je om deze risico’s te verminderen?

Financiering

 • Hoe ziet je investeringsbegroting eruit? (wat heb je nodig om te beginnen, welke investeringen zijn noodzakelijk, welke kunnen wachten, et cetera)
 • Hoe ziet je liquiditeitsplanning eruit?
 • Wat is je (openings)balans?
 • Hoe ziet je financieringsplan eruit? (hoe ga je de investeringen uit de investeringsbegroting bekostigen, heb je een eigen vermogen, waar haal je het geld vandaan, et cetera)
Tags: