Strategie geeft MKB-bedrijven richting en houvast

 • 13 juni 2013
 • -Reacties

Strategie geeft MKB-bedrijven richting en houvastBijna de helft van de Nederlandse bedrijven wil haar strategie veranderen als gevolg van de economische crisis, zo blijkt uit onderzoek van het blad Managementteam. Wat is de meerwaarde van een bedrijfsstrategie? Wat levert het je bedrijf op? En: hoe kom je tot een strategie?

Na een aantal jaren waarin bedrijven massaal uitstapjes maakten om te profiteren van de economische groei, dwingt de economische crisis bedrijven terug te gaan naar de kern. Strategie is daarin cruciaal. Valkuil is dat de bedrijfsstrategie vaak in het hoofd van de ondernemer zit en dat deze onvoldoende expliciet en inzichtelijk is voor anderen in het bedrijf.

Wat is strategie?

Een bedrijfsstrategie omvat de doelstellingen die het bedrijf op langere termijn - 3 tot 5 jaar - wil bereiken. Daarnaast beschrijft een bedrijfsstrategie vooral op welke manier het bedrijf die doelen wil bereiken. Strategie geeft richting aan keuzes en activiteiten.

Een term die vaak in één adem wordt genoemd met bedrijfsstrategie is het begrip missie. In de missie formuleert een bedrijf haar bestaansrecht. Waartoe is je bedrijf op aarde? Waarom doet je bedrijf wat het doet? Een missie is vaak wat abstract; de strategie bouwt erop voort door de bedrijfsmissie te vertalen naar concrete bedrijfsdoelstellingen.

Strategie geeft richting en houvast

Onderzoek toont aan dat strategie een gunstig effect heeft op een bedrijf. Niet alleen voor grote ondernemingen maar ook voor MKB-bedrijven. Voor MKB-ondernemers is de strategie vaak een middel om persoonlijke drijfveren en bedrijfsambities te realiseren.

De meerwaarde van strategie:

 

 • Strategie geeft richting
  Het geeft richting aan keuzes om dingen wel of niet te doen. Strategie is de verbinding tussen alles wat in een bedrijf plaatsvindt.
 • Strategie motiveert medewerkers
  Medewerkers zijn meer gemotiveerd als ze weten waarom dingen gebeuren.
 • Strategie maakt het onderscheid
  Bedrijven leiden door zich te onderscheiden. Grijze muizen vallen niet op
 • Strategie geeft uitzicht op succes
  Bedrijven die keuzes maken zijn succesvoller, ook als de economie weer aantrekt.
 • Strategie is een middel tot reflectie
  Het formuleren van een strategie dwingt je bedrijf zo nu en dan stil te staan bij sterktes en zwaktes. Reflectie helpt je verder.


Aan de slag met je bedrijfsstrategie

Het formuleren of bijstellen van een bedrijfsstrategie hoeft niet complex te zijn. Je kiest de aanpak die het beste bij jou past. Behalve directie en MT doe je er goed aan (een vertegenwoordiging van) je medewerkers te betrekken. Dat vergroot het draagvlak.

Enkele mogelijkheden om met je bedrijfsstrategie aan de slag te gaan:

 

 • Ontwerp een toekomstbeeld van het bedrijf
  Waar wil het bedrijf staan over x jaar? Welke markten bedien je dan? Wat voor type medewerkers heb je in dienst? Hoe zie je jouw eigen rol als ondernemer in de toekomst? Door je te bezinnen op deze en andere vragen, vormt zich een beeld van je toekomstige bedrijf. Vervolgens kun je de stappen bepalen om er te komen.

 • Bezin je op sterke en zwakke punten
  Wat gaat goed met het bedrijf? Wat gaat minder goed? Hoe zijn sterke punten te behouden of verder te versterken? Hoe kun je zwakke punten verbeteren? Kritische reflectie op wat goed en minder goed gaat, is de eerste stap naar nieuwe of aangepaste strategische keuzes.

 • Visualiseer het bedrijf in zijn omgeving
  Wat zie je in de omgeving van het bedrijf gebeuren? Wat zijn trends en ontwikkelingen in de vragen van klanten? Hoe spelen je concurrenten op die veranderingen in? Ontwikkelingen in de omgeving van je bedrijf kunnen je dwingen je strategie aan te passen.

 • Benut een klankbord van buiten
  Bedenk niet alles vanuit de ivoren toren van het bedrijfsgebouw. Haal de buitenwereld binnen in de vorm van klantenpanels, gesprekken met leveranciers of andere externe partijen. Laat je een spiegel voorhouden om vervolgens slimme keuzes te kunnen maken. Houd de sensor voor ontwikkelingen in de buitenwereld actief.
Tags: