Mensgericht organiseren - Het geheim achter innovatieve kracht

  • 13 juni 2013
  • -Reacties

Mensgericht organiseren: het geheim achter innovatieve krachtMensgericht organiseren vervangt steeds vaker het traditionele organiseren. Dat lijkt op papier gemakkelijker dan het in de praktijk is. De opbrengsten voor een organisatie kunnen groot zijn. Vooral in moeilijke tijden zijn medewerkers de drijvende kracht achter succesvolle verbeter- en verandertrajecten. Daarom is het zeker de moeite waard om mensgericht organiseren ook in te voeren in jouw organisatie. Maar wat is mensgericht organiseren en hoe doe je dat?

Het belangrijkste fundament voor een mensgerichte organisatie is dat deze gebouwd wordt op basis van vertrouwen en loyaliteit. Hierdoor wordt de band tussen het management en de medewerkers versterkt waardoor de organisatie effectiever wordt. Ondernemers kunnen weliswaar een mooie visie op papier zetten, maar als draagvlak ontbreekt voor dit strategisch beleid komt van de uitvoering weinig terecht.

Wat omvat mensgericht organiseren?

Bij mensgericht organiseren staat de mens centraal: werkgevers streven naar betrokkenheid van de medewerkers bij de besluitvorming. Bijvoorbeeld het stimuleren van samenwerking en het vormen van initiatieven. Kapitaal kun je 'managen', aan mensen geef je leiding en sturing.

Traditionele organisaties gebruiken meestal 'planning en control' als stuurinstrument, liefst ondersteund door diverse spreadsheets die de uitkomsten en dus ook de vooraf ingestelde waarheid, ondersteunen. Dit kan echter verlammend werken.

Mensgerichte organisaties bloeien bij begrippen als vertrouwen, respect, eerlijkheid, draagvlak en acceptatie. Als er veranderingen op komst zijn, dan durven deze organisaties het oude los te laten en open te staan voor het nieuwe. Veranderingen worden gezien als kansen en uitdagingen. Terwijl bij traditionele organisaties het credo is: 'Vasthouden aan het oude'. Zij willen grip houden op de zaak waardoor een sfeer heerst van angst en wantrouwen.

Kernaspecten Traditioneel organiseren Mensgericht organiseren
Strategische beleidsvorming Top down  
Stuurinstrumenten Planning en control Afspraken
  Regels Vertrouwen
  Prestatie indicatoren Vrijheid
  Resultaten Mens én resultaten
Leiderschapsstijl Dirigeren Coachen
  Macht Gezag
  Alleen beslissen Draagvlak
  Management geeft feedback op het functioneren van de medewerkers Management en medewerkers geven feedback op elkaars functioneren
Succesfactoren Creëren van angst Scheppen van liefde
  Grip houden Loslaten
  Politiek Authenticiteit
Communicatie Gesloten Open
  Rationeel Emoties
  Monoloog Dialoog
Intern Concurrentie Kameraadschap

 

Wat levert mensgericht organiseren op?

Steeds meer organisaties voeren mensgericht organiseren in én met succes. Pentascope, BSO (nog voordat het Atos Origin werd) en Sioux zijn hier voorbeelden van.

Wat zij ervoor terug krijgen zijn betrokken medewerkers die bereid zijn om een stapje extra te zetten (en indien gewenst zelfs meer). De personeelstevredenheid zal substantieel toenemen. Voor het bedrijf betekent dit:

  • Meer vernieuwingen;
  • Meer omzet;
  • Hogere winstgevendheid.

Verandering omarmen

Als je besluit om de uitgangspunten van mensgericht organiseren te omarmen dan heeft dit een aantal consequenties voor kernaspecten zoals strategische beleidsvorming en leiderschapstijl. Ook de HR-functie die je organisatie ondersteunt, verandert.

Mensgericht is resultaatgericht organiseren

De te behalen resultaten zijn en blijven belangrijk. Het gaat vooral om de wijze waarop je de resultaten gaat behalen en hoe je met elkaar omgaat. Heldere doelen zijn en blijven belangrijk. Maar bij een mensgerichte organisatie kunnen medewerkers de wijze waarop zij werken beïnvloeden en feedback geven op de organisatie zonder daarvoor te worden gestraft.

Tags: