Mensgericht organiseren invoeren in zeven stappen

  • 13 juni 2013
  • -Reacties

Mensgericht organiseren in zeven stappenJe wilt mensgericht organiseren invoeren in je onderneming maar weet niet goed hoe? We helpen je op weg met onderstaande stapsgewijze aanpak.

Stap 1. Verander van bloedgroep

Mensgericht organiseren vraagt om andere normen en waarden welke verankerd dienen te worden in de organisatiecultuur, in de ziel van je organisatie. Talenten, gedrag, normen, waarden en drijfveren vormen daarbij belangrijke aspecten. Je krijgt het gedrag van je medewerkers terug dat je zelf uitstraalt en in de praktijk laat zien. Wil je innovatief gedrag, straal dat dan ook uit en handel daar naar. Wil je integriteit en oprechtheid? Verban dan politiek handelen uit je organisatie! Laat acties zien waarin je het goede voorbeeld geeft. Voor traditionele organisaties betekent dat zeker een omschakeling. Benoem uitgangspunten en criteria die de normen en waarden vormen voor joúw organisatie, en bepaal daarbij het gewenste gedrag. Onderzoek in welke mate je zelf hieraan al voldoet. Toets je gedrag bij anderen. Komt je zelfbeeld overeen met het beeld dat anderen van je hebben? En past dit gedrag dan bij het nieuwe, gewenste gedrag? Voor dit soort analyses zijn overigens voldoende instrumenten op de markt die dit objectief kunnen meten. Ook goede coaches kunnen een rol in spelen in de persoonlijke groei die jij en jouw organisatie door zullen gaan maken.

Stap 2. Geef leiding, stop met "managen"

Managen is risico's beperken en de rem erop zetten. Leiding geven is richting geven aan anderen, en de teugels laten vieren om vrijheid te geven. Echter zodanig dat je je medewerkers niet verliest, derhalve is een effectieve wijze van communicatie erg belangrijk. Leiding geven is je medewerkers faciliteren in hun groei, niet alleen gebruik maken van hun vaardigheden en kennis/kunde maar ook van hun talenten. Ken je de drijfveren van je medewerkers, waarvan krijgen zij energie, waardoor gaan hun ogen stralen? Kent je jouw eigen drijfveren? Ontdek elkaars drijfveren!

Leiding geven is motiveren, enthousiasmeren en inspireren. Echter ook uitdagen en prikkelen. Creëer vertrouwen, schep een band en geef richting aan. Ontdek met elkaar de ruimte om te ondernemen!

Stap 3. Human Resource Management wordt Human Development Facilities

Stop met het zien van je medewerkers als menselijk kapitaal. Kapitaal kun je namelijk inzetten waar en wanneer je wilt, je kunt het gebruiken en misbruiken. Kapitaal kun je managen. Mensen hebben echter gevoel, behoefte aan (h)erkenning en willen goede resultaten neerzetten. Ze willen betrokken worden bij besluitvormingstrajecten, zich daarbij inzetten en zichzelf ontwikkelen. Laat het traditionele Human Resource Management (HRM) plaatsmaken voor het nieuwe Human Development Facilities. Toon oprechte interesse in je medewerkers, geef hen waardering voor hetgeen zij doen voor jou en je organisatie.

Er dient een nieuwe vorm van medewerkersfacilitering te ontstaan, een mooie uitdaging voor alle huidige HR managers en CEO's. Herontdek je medewerkers!

Stap 4. Zaai vertrouwen, oogst groei en bloei

Vertrouwen is een belangrijke waarde in organisaties. Laat medewerkers zich vrij voelen en reken hen niet af op de dingen die zij tegen je zeggen. Toon persoonlijke oprechte interesse, en heb aandacht voor de dingen die zij ondervinden. Heb respect voor hen echter kweek ook een omgeving waarin de medewerkers respect en kameraadschap voor elkaar hebben.

Geef hen vertrouwen, kom geloofwaardig over en je krijgt er veel voor terug. Niet alleen hun vertrouwen maar ook lef om nieuwe activiteiten te ontplooien. En dat leidt tot groei!

Stap 5. "Emovare"

Emovare bestaat uit de woorden "emoción", emotie en "movare", bewegen. Mensgerichte organisaties kunnen en willen omgaan met emoties. Deze worden dus niet onder het vloerkleed geschoven maar worden besproken. Dat leidt tot begrip voor de ander, en geeft aan waar het écht om gaat. Mensen handelen nou eenmaal maar uit twee motieven: liefde of angst. En ieder motief leidt tot een actie, gewenst of ongewenst.

Ook inlevingsvermogen is belangrijk, weten wat in de ander leeft. Het aanvoelen van de ander, compassie hebben voor andermans situatie. Als je dit kunt, zul je zien dat anderen respect voor je zullen krijgen. Je weet hen te bewegen. Emoties zijn belangrijke voedingsbodems voor de drijfveren voor mensen, ze zijn er. Ontkennen heeft geen enkele zin maar neem ze serieus. Doe er iets mee!

Stap 6. Consequent consequenties invoeren

Zoals reeds gezegd in de inleiding heeft het invoeren van een mensgerichte organisatie nogal wat consequenties als de huidige organisatie traditioneel is ingericht. Te denken is aan: het anders inrichten van het strategisch beleidsvormingsproces, human resource instrumenten zoals beoordelen en functioneren doch ook werving & selectie, de wijze van leidinggeven, de wijze van besluitvorming en communicatie. Kortom: werk aan de winkel!

Stap 7. Implementeer een gevoelsindex

Deze "feel good index" zou iedere mensgerichte organisatie moeten implementeren. Hoe werkt deze index? Iedere medewerker, eventueel inclusief het management, geeft iedere dag rond 12.00 uur een cijfer van 1 tot 10 hoe zij zich voelen binnen je organisatie. Dit wordt gefaciliteerd door een internetapplicatie, de gemiddelde uitkomst wordt integraal bijgehouden en getoond. Tevens wordt de ontwikkeling in de tijd getoond in de vorm van een grafiek. Ook voor de bezoekers van je organisatie. Hoe mooier en opener kan het zijn? En hoe trotser kunnen mensen op hun organisatie zijn als het cijfer goed is?!

Tags: