Grip op je financiën in 10 stappen

 • 19 juni 2013
 • -Reacties

Om continuïteit te krijgen en te behouden is het voor startende, jong groeiende en doorgroeiende ondernemingen van groot belang zicht en grip te hebben op de ontwikkeling van hun financiën. Ondernemers hebben vaak minder gevoel en aandacht voor de cijfers, omdat zij veelal meer gericht zijn op hun product, dienstverlening of activiteit en het in de markt zetten daarvan. Daardoor krijgt het financiële  reilen en zeilen te weinig aandacht. Of zelfs pas aandacht op een moment dat het te laat is.

Het belang van goed financieel inzicht en daarmee ook het beheer van het huishoudboekje,  wordt nogal eens onderschat. Uiteindelijk is het zo dat de meeste faillissementen niet ontstaan door gebrek aan orders of verkopen , maar door gebrek aan liquiditeiten en of een slecht beheer daarvan.

Grip op je financiën krijg je als ondermeer door het nemen van de volgende 10 stappen:

 1. Maak op basis van een gedegen ondernemersplan een meerjarenbegroting voor drie tot vijf jaar met daarbinnen een investering- en liquiditeitsoverzicht van maand tot maand. Houdt hierbij rekening met seizoensinvloeden en te betalen belastingen over behaalde resultaten. Stel je overzichten elk jaar bij op basis van de werkelijke getallen.
 2. Richt een overzichtelijk maand- of kwartaal rapportage systeem in met een goede koppeling naar je boekhoudprogramma. Dit voor het verkrijgen van de juiste informatie over voorraden, productie, logistiek, vorderingen op klanten en te betalen leveranciers.
 3. Bepaal op basis van dit rapportagesysteem minimaal per kwartaal het behaalde resultaat. En spreek met uw boekhouder/accountant de datum af van de oplevering van je definitieve cijfers over het laatste boek jaar. 
 4. Vergelijk minimaal maandelijks de liquiditeitsbegroting met de werkelijke stand van de bankrekening, analyseer de verschillen en stuur op basis hiervan de bedrijfsvoering bij.
 5. Doe tussentijds geen grote(re) investeringen ten laste van liquiditeit/werkkapitaal, maar reserveer hiervoor tijdig kapitaal of financier deze op een andere wijze.
 6. Stel goede levering- en betalingsvoorwaarden op en maak deze aan de klant bekend bij het accepteren van de order waarbij aanbetalingen, zeker bij klant specifieke opdrachten, niet vreemd zijn.
 7. Controleer dagelijks de stand van de bankrekening en verwerk de mutaties nog dezelfde dag in de administratie. Hiermee houd je duidelijk overzicht op de betalingstermijnen van je klanten.
 8. Klanten die niet, of niet op tijd, betalen zijn geen klanten. Neem daarom direct actie bij klanten die, zonder jouw nadrukkelijke goedkeuring, te laat betalen en schort opdrachten en leveringen aan hen meteen op.
 9. Voorraden aanhouden doet een aanslag op je liquiditeit en brengen kosten met zich mee. Zorg dat voorraden in de juiste verhouding staan met je productie,levertijden en verkoop. Houd wel rekening met betalingskortingen bij grotere bestellingen.
 10. Betaal je leveranciers op tijd, maar zeker niet te vroeg. Bij lange(re) betalingsafspraken financieren zij een deel van je ondernemers activiteiten.
Tags: