Nieuwe business: businessmodel van de toekomst

 • 19 juni 2013
 • -Reacties

Je ziet een kans in de markt en onderzoekt hoe je een succesvolle business kunt starten. Of je beseft dat je je in jouw sector niet enkel kunt onderscheiden met een aantrekkelijk product of een passende dienst. Er is meer nodig. Ook de manier waarop je met je klanten omgaat is bepalend voor je succes geworden. Je wilt hierover sparren met andere partijen, maar het is lastig om mensen te vinden die dezelfde taal spreken.  Eigenlijk liggen alle opties open en het is tijd om de interessantste opties op hoofdlijnen helder te krijgen.

Business model vaak niet innovatief

Niet iedere ondernemer is zich bewust van de essentie van het gebruikte business model. Het bedrijf is ooit zo ontstaan of gegroeid, en het businessmodel is vaak hetzelfde als bij de meeste andere bedrijven in de branche. Juist nieuwe spelers in een branche zijn soms uitermate succesvol en nemen de macht over. Dat zet aan het denken. Hoe toekomstbestendig is jouw business model? Tijd om op zoek te gaan naar nieuwe en naar alternatieve manieren om winstgevend te blijven. Klopt het businessmodel dat je voor ogen hebt? Is er voldoende aan te verdienen? Belangrijke vragen die je als ondernemer op scherp zetten.

Klantwaarde en nieuwe omzet

De kern van succesvolle nieuwe business ligt in het creëren van unieke waarden voor je klanten. Dat gaat niet enkel over functionele waarden, die vaak besloten liggen in de eigenschappen van een product, maar ook over emotionele waarden. Wat doet het product met de gebruiker: beleeft hij er plezier aan? Wordt de gebruiker erdoor geraakt en welk effect heeft het gebruik? In essentie creëer je waarde als de klant zo graag gebruik wil maken van je producten en diensten dat hij daar geld voor over heeft. Hoe beter je je klant kent, des te beter je in staat bent om unieke waarde te creëren.

Een business model?

Een business model beschrijft hoe een organisatie waarde creëert voor klanten, inclusief de middelen en partners  waarmee men die waarde creëert en de relatie tussen de kosten en opbrengsten. Het business model Canvas, dat is ontwikkeld door Ostenwalder & Pigneur, biedt een handige structuur om een business model te beschrijven. Het bestaat uit  9 blokken:

 1. klantsegmenten
 2. waarde proposities
 3. kanalen
 4. klantrelaties
 5. inkomstenstromen
 6. key resources
 7. kernactiviteiten
 8. key partners
 9. kostenstructuur

 

busines model canvas

De naam, Canvas model, slaat op het opgespannen canvas doek dat een schilder gebruikt als hij studies maakt voordat hij zijn meesterwerk opzet. Het model werkt dus vooral in de fase waarin je jouw opties schetst. Alexander Osterwalder & Yves Pigneur hebben eerdere succesvolle business modellen geanalyseerd en de patronen hiervan in de bovenstaande blokken ontrafelt. Die patronen bieden een inspiratiebron voor het denken in nieuwe businessmodellen. De kunst is om de essentie van succesvolle patronen te begrijpen en te kunnen vertalen naar jouw persoonlijke situatie.

Daag jezelf uit met business model Canvas

Innovatieadviseur Mechteld Bakkeren vertelt over haar ervaringen met ondernemers: ‘Ondernemers zijn vaak  behoorlijk creatief als het gaat om het bedenken van nieuwe producten en/of diensten. De grootste valkuil is dat bedrijven denken te weten wat de klant wil. Vaak baseren ze zich op vage aannames en dan kun je de plank behoorlijk misslaan. Ook wordt het steeds moeilijker om, op eigen kracht, met een onderscheidend aanbod te komen dat goed aansluit op de behoeften van klanten. Reden genoeg om juist samen met partners een beter aanbod te ontwikkelen. Of om ervoor te kiezen je juist te onderscheiden met de wijze waarop je de beoogde klant bedient. Wij als innovatieadviseur dagen ondernemers uit hun klanten en andere belangrijke spelers te betrekken bij het verbeteren, vernieuwen of innoveren van hun businessmodel.’

Het Canvas model met de 9 blokken werkt eenvoudig. Om blindstaren te voorkomen is het beter om met een aantal mensen (stakeholders, medewerkers, andere ondernemers, adviseurs) aan de slag te gaan. En om de begeleiding door een derde partij te laten verzorgen. Een uitgebreide set praktische visualisaties biedt ondernemers de benodigde handvatten en structuur om hun business model (door-) te ontwikkelen.

Uitleg model

Voorbeeld Nespresso

Samen stoeien met je business model

Ondernemers uit alle sectoren hebben het Business model Canvas gebruikt om aan hun business model te werken. Mechteld Bakkeren vervolgt: ‘We merken dat ondernemers, vooral in workshops die we geven, goed op weg geholpen worden in het “business model denken”. Vaak inspireren ondernemers elkaar en gaan ze nieuwe perspectieven zien. Ze weten dan beter op welke vraagstukken ze nog antwoorden moeten vinden. Als je eenmaal de kracht van het model begrijpt, kun je je ideeën en plannen veel gemakkelijker delen met partners, medewerkers, financiers en andere belanghebbenden.’

Business Innooovatie

Een alternatief om direct aan de slag te kunnen is de  masterclass Business Innooovatie.

Innooovatie

De Business Innooovatie aanpak helpt je  focussen op het creëren van nieuwe klantwaarde aan de hand van 3 heldere stappen. 

 • Het Ontdekken van klantinzichten en behoeften én deze vertalen naar een kans.
 • Het Ontwikkelen van een nieuwe product-/dienst propositie en een concept business model.
 • Het Organiseren van de samenhang om intern en extern de nieuwe de business propositie uit te rollen.

Doel van deze aanpak is om toe te werken naar een vernieuwd business concept.

Tags: