Productontwikkeling: pak het professioneel aan

  • 21 juni 2013
  • -Reacties

Bij veel bedrijven kan productontwikkeling professioneler. Dat geldt niet alleen voor het ontwikkelproces door de afdeling productontwikkeling zelf. Ook in de samenwerking met andere afdelingen en aansluiting op de strategie valt veel winst te behalen. Professionele productontwikkeling waarborgt de continuïteit en levert betere resultaten op die aansluiten bij de markt. Waar liggen voor jouw onderneming de verbeterpunten?

Belang van productontwikkeling

Ook als het nu goed gaat met je bedrijf is het tijd voor productontwikkeling. Voor bedrijven met een eigen product is productontwikkeling van levensbelang. Onvoldoende investering hierin zal niet direct merkbaar zijn: de inkomsten uit de huidige producten lopen immers gewoon door. Denk je pas aan productontwikkeling wanneer het productenpakket aan het eind van haar levenscyclus is, dan is het al te laat. De verloren tijd kan dan onmogelijk ingehaald worden zonder klanten te verliezen.

Professionele productontwikkeling

Aandacht voor productontwikkeling gaat verder dan een gestructureerd ontwikkelproces. Het is minstens zo belangrijk dat het bedrijf een duidelijke strategie heeft, ook op het niveau van productontwikkeling. Bovendien moet een bedrijf over de juiste marktinformatie beschikken en deze overdragen aan de afdeling productontwikkeling. Bij productontwikkeling zijn 6 factoren van belang: strategie, externe oriëntatie, ontwikkelproces, productenpakket, samenhang van de processen en management support.

Strategie

Productontwikkeling die past bij de toekomstplannen van een bedrijf vraagt om een heldere strategie. Vertaal de strategie naar een productbeleid waarin staat in welke productgroepen geïnvesteerd gaat worden. Natuurlijk informeer je betrokkenen ook over dit beleid.

Externe oriëntatie

Voor de juiste strategie ten aanzien van productontwikkeling is het noodzakelijk om de buitenwereld in de gaten te houden. Concurrenten laten op beurzen en met octrooiaanvragen zien waar ze mee bezig zijn. Bevraag je eigen klanten en scherp daardoor je beeld aan van hen en van je eigen onderneming. Interpreteer deze informatie en zet deze om in actie.

Ontwikkelproces

Het ontwikkelproces bestaat uit meerdere stappen, zoals het vaststellen van het ontwerpdoel en een programma van eisen. Het zijn vaak voor de hand liggende stappen, maar het ontbreken ervan leidt tot vertraging en geldverspilling. De Kamer van Koophandel hanteert daarom voor deze fase van productontwikkeling een systematische aanpak.

Productenpakket

In de optimale situatie zijn de producten in het productenpakket verdeeld over de verschillende fases van de levenscyclus. Er is dan zowel tijd voor productontwikkeling als omzet uit bestaande producten. Je productenpakket geeft daarom veel informatie over achterstallig onderhoud en de professionaliteit van je productontwikkeling.

Samenhang van de processen

Iedere afdeling van je onderneming krijgt met de resultaten van productontwikkeling te maken. Het is daarom belangrijk dat alle afdelingen met elkaar communiceren en het belang van productontwikkeling inzien.

Management Support

Productontwikkeling kan een tijdrovend proces zijn. Versnel het proces daarom door een verantwoordelijke aan te wijzen en tijd beschikbaar te stellen.

Tags: