Omgooien van bedrijfsstrategie

  • 21 juni 2013
  • -Reacties

Over vijf jaar wil Casper Puts dat Puzo een van de belangrijkste Europese leveranciers is van synthetische rubber halffabrikaten. Voor de orthopedische schoentechniek, podotherapie (steunzolen) en schoenreparatie.

Van stille leverancier…

Oprichter Albert Puts koos er dertig jaar geleden voor om met zijn synthetische rubber halffabrikaten achter de schermen van de groothandel te gaan werken. “Mijn vader houdt graag de controle over het volledige productieproces,” zegt Casper Puts. “Op deze manier was een marketingstrategie niet nodig en kon de administratie beperkt blijven.”

… tot kennispartner

Maar Puts junior slaat een andere weg in. Sinds twee jaar is hij bezig de bedrijfsstrategie om te zetten van een stille leverancier naar een innovatieve kennispartner.

Eindgebruikers leren kennen

“De helft van onze omzet komt uit Noordwest-Europa. Daar valt nog veel te winnen. Wij hebben enkele prachtige gedeponeerde merken, waaronder Realux, Thermofix en Softlux. Niemand weet echter dat Puzo achter deze merken zit. En wij kennen onze eindgebruikers niet. Ik wil graag weten wat de eindgebruikers doen met onze producten en waar zij tegen aanlopen. Als ik weet wat hun wensen zijn, kan ik door te innoveren daar op inspelen.’’

Bijzondere marktpositie

Puts kwam in contact met van Cees Hogendoorn, innovatieadviseur bij de Kamer van Koophandel (voormalig Syntens). Hogendoorn vindt Puzo een interessant bedrijf met een tamelijk bijzondere positie in de markt. “Maar de wereld verandert en de strategie van Puts senior is niet meer houdbaar. Het risico bestaat dat afnemers je overslaan. Bovendien paste die stille bedrijfsstrategie niet bij Casper. Hij stelt zich zeer proactief op.”

Innovatieanalyse

Er volgde een innovatieanalyse. Daaruit vloeiden vier acties voort: het ontwikkelen van een nieuwe bedrijfsstrategie, een organisatiestructuur, een samenwerkingsverband met kennisinstituten en uitbreiding van de export. Via het netwerk van Hogendoorn kon Puts subsidie krijgen voor een externe deskundige: Het Klantperspectief uit Udenhout. Cees Hogendoorn bleef nauw betrokken en fungeerde vooral als klankbord. In september 2006 maakte Puzo een begin met het implementeren van de nieuwe strategie.

Nieuwe producten en toepassingen

Inmiddels is Puzo verhuisd naar een groot, nieuw pand in Oisterwijk. Van vier werknemers is het bedrijf gegroeid naar negen. Een marketing- en communicatiemedewerker komt binnenkort het team versterken. Hogendoorn benadrukt dat Puzo een rol van betekenis in de keten kan spelen. “Als je kennis hebt van je eindgebruiker, kun je die inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen.”

Expansie

Ook Puts vindt kennisoverdracht essentieel voor zijn verdere bedrijfsontwikkeling. Maar behalve innoveren wil Puts ook expanderen. Hij heeft een Duitse stagiaire Economie en Marketing van de Universiteit van Hannover aangetrokken die voor hem de Duitse markt aan het verkennen is. “Gevonden via AIESEC, een internationale organisatie die studenten en bedrijven koppelt. Over zulke mogelijkheden hoor ik tijdens seminars van bijvoorbeeld Syntens (nu Kamer van Koophandel). Ik kan iedereen aanbevelen naar dergelijke bijeenkomsten te gaan. Je doet er altijd nieuwe ideeën en contacten op.”

Tags: