Marktgerichte organisatiecultuur: van kennisgericht naar marktgericht

  • 21 juni 2013
  • -Reacties

Voor de wetenschappelijke medewerkers van Genetwister Technologies B.V. was marktgericht denken een grote omslag. Door hen mee te laten denken in projectgroepjes kwam het wij-gevoel terug.

Organisatieverandering

Genetwister Technologies B.V. was altijd een kennisgericht bedrijf. Nu het steeds meer toepasbare producten maakt, was een organisatieverandering nodig. Door samen met het personeel te kijken hoe de organisatie marktgerichter kon worden, voelden de mensen zich ook veel meer betrokken bij de veranderingen.

Genetwister BV verbetert zaden

Genetwister Technologies B.V. in Wageningen is een biotechnologisch bedrijf en heeft al 10 jaar ervaring met het verbeteren van de kwaliteit van land- en tuinbouwgewassen. Dat doet het onder andere door het genetisch modificeren van planten.

Steeds meer toepasbare producten

Uitvoerend directeur Dianne van der Kop: "Wij doen veel onderzoek en ontwikkelen steeds meer toepasbare producten. Dat vraagt om een marktgerichter organisatie." Maar de instelling van het universitair opgeleide personeel bij Genetwister was over het algemeen niet commercieel. Van der Kop voerde veranderingen door, zoals een aan- en afwezigheidregistratie. Maar die vielen niet altijd even goed bij de medewerkers.

Digitale vragenlijst

De Kamer van Koophandel gaf advies en zette de MeK-Loep in. Dat is een digitale vragenlijst die inzicht geeft in de verbeterpunten in de Mens en Kennisaspecten van een bedrijf. Zo breng je de meningen over de bedrijfsvisie, de cultuur en de omgangsvormen in kaart. Vervolgens stelden de medewerkers zelf een actieplan op. Daarin maakten ze afspraken over de communicatie en het delen van verantwoordelijkheden.

Neutrale en onpartijdige adviseur

De Kamer van Koophandel hielp het innoverende bedrijf om een noodzakelijke organisatieverandering in gang te zetten. Van der Kop: "Omdat ze neutraal en onpartijdig te werk gaat, kon iedereen op Syntens (nu de Kamer van Koophandel) terugvallen.”

Het project heeft goed gewerkt. Uit de reacties bleek dat de sfeer en het wij-gevoel weer terug zijn. Met de juiste communicatie is het mogelijk om zowel de sfeer te bewaren als efficiënt en marktgericht te werken. Dat zijn belangrijke voorwaarden om innovatieve producten te blijven ontwikkelen en vermarkten.

Tags: