Mensen vinden, mensen binden: goed voor je ambities

  • 21 juni 2013
  • -Reacties

Strategisch personeelsbeleid is goed voor uw doelen en ambitiesVergrijzing en ontgroening, de arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Ondernemers kunnen 2 dingen doen: medewerkers binnenboord houden, en nieuwe medewerkers van verschillende pluimage werven. Dat is strategisch personeelsbeleid dat goed is voor je doelen en ambities.  

Buiten gebaande paden

Goed personeel vinden én binnen het bedrijf houden is een hoofdzaak. Immers, sommige ondernemers halen hun doelen niet, door gebrek aan personeel. Vooral technisch uitvoerend personeel is schaars.

Strategisch personeelsbeleid heeft twee invalshoeken

  1. Voorkom dat medewerkers vertrekken. Medewerkers die zich serieus genomen voelen en daarom trots zijn op ‘hun’ bedrijf, blijven langer.
  2. Zoek nieuw personeel buiten de gebaande paden. Mensen met een licht-verstandelijke of lichamelijke handicap, herintreders, 45-plussers. Juist omdat zij wat moeilijker aan het werk komen, vormen zij een bron van erg gemotiveerde medewerkers. Interessant aan dit personeelsbeleid is dat het direct maatschappelijk verantwoord ondernemen is.


Leeftijdbewust personeelsbeleid

Klimaatvriendelijk ondernemen, fair trade, duurzaam inkopen: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. MVO in het eigen bedrijf halen is niet zo moeilijk: bewust, strategisch en duurzaam personeelsbeleid is een echt MVO-instrument.

Personeelsbeleid op leeftijd bijvoorbeeld. Medewerkers hebben in verschillende levensfasen verschillende waarden. Begin 30 is dat carrière en ambitie, later gaat het meer om balans. Oudere medewerkers zijn dan ook goed inzetbaar als coach voor de jongere generatie.

Gehandicapte werknemers

Wat betreft nieuw personeel van andere pluimage: ondernemers zijn vaak te huiverig om gehandicapte mensen aan te nemen. De aanpassingen zouden te groot zijn of zittende medewerkers verzetten zich. Ondernemers die deze aarzelingen overwinnen, merken juist dat de ingrepen veel minder groot zijn. En merken dat het juist een voordeel is in imago en onderscheidend vermogen. Zoals een succesvolle koeriersdienst die alleen gehandicapte en chronisch zieke chauffeurs in dienst heeft.

Goed imago als werkgever is winst

Een goed imago als werkgever is winst op alle fronten: minder verloop, prettig werkklimaat, sterke motivatie, trotse medewerkers en grotere aantrekkingskracht op nieuw personeel. En dat betaalt zich terug in meer dan euro’s alleen. Want strategisch personeelsbeleid helpt bedrijfsdoelstellingen realiseren.

Tags: