(Para)medische specialisten & ketenaanpak

  • 22 juni 2013
  • -Reacties

De revalidatie van een hand en pols verloopt veel effectiever en sneller als de verschillende (para)medische disciplines nauw samenwerken én zich alleen richten op deze werkgebieden. Dat bewijst het Zeeuws Hand en Pols Centrum (ZHPC) dat een jaar geleden als eerste in Nederland geopend werd in Goes.

Syntensadviseur Jack Hoogenboom te midden van drs. HP van Not, plastisch chirurg, en Ton Schreuders, handspecialist

Syntens (nu de Kamer van Koophandel) Innovatieadviseur Jack Hoogenboom  te midden van drs. HP van Not, plastisch chirurg, en Ton Schreuders, handspecialist, beiden directeur van het ZHPC.

De algemene revalidatiecentra zijn meestal niet ingericht op dynamische poliklinische revalidatiebehandelingen met te lange wachttijden en compromissen in patiëntvriendelijkheid tot gevolg. Dat bracht plastisch chirurg HP van Not en handtherapeut Ton Schreuders (gepromoveerd op handspieren) op het idee om het eerste Nederlandse poliklinische revalidatiecentrum rond de hand en pols te openen. Behalve de twee oprichters werken er zeven handtherapeuten - die ook fysiotherapeut of ergotherapeut zijn - en een revalidatiearts; er staat een vacature voor een handtherapeut open.

Het ZHPC is een succes. Inmiddels zijn de Zeeuwse revalidatiewachtlijsten voor deze patiëntengroep weggewerkt en heeft het centrum in het eerste jaar al 30 procent meer patiënten kunnen behandelen dan de verwachtte 4500. De gemiddelde behandeltijd is 30 tot 40 procent korter dan in het reguliere revalidatiecentrum. Daarmee wordt een enorme kostenbesparing bereikt voor zorgverzekeraars maar ook bijvoorbeeld voor werkgevers. Een grote zorgverzekeraar heeft het ZHPC onlangs benaderd om de opzet verder in Nederland uit te zetten. In 2011 gaat het om twee vestingen, in 2012 volgden er meer.

Multidisciplinaire aanpak

"Het revalidatieproces is vele malen gecompliceerder dan de operatie'', verklaart Van Not de noodzaak tot ketenaanpak. "De anatomische verhoudingen en specifieke wondgenezing rond al deze bewegende delen vragen om een multidisciplinaire en specialistische aanpak. Je moet weten wanneer je met een spalk fixeert of juist meer bewegingsruimte creëert, omdat een gewricht, pees of spier moet kunnen bewegen. De patiënt moet weten hoe vaak en hoe zwaar hij de hand of pols mag belasten en krijgt adviezen rond zelfredzaamheid.''

De samenwerking overstijgt het eigen werkgebied. Psychologen zijn op locatie beschikbaar voor ondersteuning bij verwerking van bijvoorbeeld traumatische ervaringen bij letsel. Er is onder meer een gecombineerd spreekuur met een reumatoloog. In het gebouw zit ook Fysiotherapiecentrum de Tol dat zorg draagt voor alle klachten van de rest van het lichaam. Er kan echografische diagnostiek worden verricht, evenals een mri-scan.

Kennis delen

"Deze ketenaanpak in de revalidatiezorg is uniek'', weet Jack Hoogenboom. De innovatieadviseur is vanaf het begin betrokken bij het ZHPC. "Het ZHPC bundelt alle expertise, heeft nazorgprotocollen opgezet en verwerkt alle kennis en gegevens in een databank die weer ter beschikking wordt gesteld aan collega's. Patiënten worden heel lang gevolgd zodat ook de resultaten op de langere termijn zichtbaar zijn en verwerkt kunnen worden in de databank.''

De innovatieadviseur heeft de oprichters bijgestaan in het ontwikkelen van het businessmodel. Voor het opzetten van de databank wees hij hen naar de mogelijkheden van het project Innovatie PrestatieContracten waar het ZHPC aan meedoet. Van Not: "Die innovatiesubsidie geeft ons de financiële vrijheid om de databank goed te ontwikkelen. Dat is essentieel voor onze dienstverlening als kenniscentrum. Over en weer maken Jack en ik gebruik van elkaars netwerken en expertise. Ook dat is samenwerken.''

Meer informatie
www.zhpc.nl

Tags: