Model Strategisch Netwerken

  • 22 juni 2013
  • -Reacties

Netwerken gaat niet alleen over borrelen en het inzetten van social media en sociale netwerksites zoals LinkedIN, there is more to it. Een sterk netwerk is belangrijk voor het opbouwen en doorgroeien van een onderneming. Toch weten weinig ondernemers hoe hun huidige netwerk er precies uit ziet en hoe ze dit slim kunnen inzetten. Het nieuwe model 'Strategisch Netwerken' geeft ondernemers concreet inzicht in het netwerk en leert je een netwerk strategisch in te zetten.

Juist bij jonge innovatieve ondernemingen die sterk groeien of een sterke groeiambitie hebben, is het in de beginfase roeien met de riemen die je hebt. De onderneming gaat goed maar er is een gebrek aan mensen (handjes), geld en tijd. Veel groeiondernemingen starten met een klein, compact netwerk met weinig variatie. Het netwerk bestaat uit studiegenoten, familieleden (neefje bouwt website, tante doet de boekhouding) en (studie)vrienden. Voor het binnenhalen van specifieke kennis, investeerders en het succesvol op de markt brengen van een innovatie zijn deze contacten niet voldoende.

Strategisch netwerken

Om een innovatieproject te laten slagen kan een ondernemer zijn netwerk inzetten en uitbouwen. Innovatieadviseurs Paulien Roovers en Chris Willemsen hebben daarom dit nieuwe model ontwikkeld. Paulien Roovers: "Bij Syntens Innovatiecentrum (nu de Kamer van Koophandel) weten we dat slim gebruik maken van bestaande en nieuwe verbindingen concreet tot nieuwe business leidt. Het innovatieproces bij een onderneming kan worden ingedeeld in 4 fasen : ideeën genereren, concretiseren, vermarkten, exploiteren. Elke fase kent zijn eigen dynamiek en vraagt om een bepaald soort/gericht netwerkgedrag en specifieke netwerkcontacten. Als je je hiervan bewust bent ga je automatisch strategisch netwerken. Je gaat gericht op zoek naar de juiste contacten en maakt slimmer gebruik van de contacten die je al hebt. Zo kom je sneller van businessidee tot geld in het laatje. Zowel gevestigde bedrijven als starters kunnen hier slim gebruik van maken."

Model Strategisch Netwerken

Met de netwerkaanpak krijg je als ondernemer, zowel start-up als gevestigd bedrijf, inzicht hoe een netwerk ingezet kan worden. Je leert het netwerk uitbouwen om innovatieprojecten beter, eerder en sneller te laten slagen. Hierdoor wordt netwerken overzichtelijker en een strategische aangelegenheid en kan je onderneming doelgerichter groeien. Doel: nieuwe verbindingen en concrete nieuwe business. Chris Willemsen heeft het model mede ontwikkelt: Veel MKB-ondernemers maken te weinig gebruik van hun netwerk. Als je je meer bewust bent van hoe netwerken werken, kunnen ze sterk voor je gaan werken. Bewust netwerken geeft zonder twijfel een impuls aan groei."

De tool is ontwikkelt door de Kamer van Koophandel  (voormalig Syntens Innovatiecentrum) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanuit de VU is de afdeling Organisatiewetenschappen van de faculteit sociale wetenschappen betrokken.

Model Strategisch Netwerken

Download het Model Strategisch Netwerken.

Tags: