Passie en Poen

  • 22 juni 2013
  • -Reacties

Je hebt een geweldig idee. De technologie zit in je vingers. Het product is prima uitgewerkt. Je weet wat je wilt bereiken. Je bent klaar voor de markt. Alleen... nú moet je investeren. En waar vind je geld? Simpel: bij investeerders die graag geld stoppen in (techno)starters met passie en potentieel.

Simpel? Dus niet. Weinig dingen zijn voor startende ondernemers zo moeilijk als het binnenhalen van geld. Potentiële investeerders genoeg, dat zeker. En enthousiaste starters met een gouden idee zijn ook ruim voorhanden. Er is dus aanbod van geld en er is vraag naar geld. Appeltje-eitje, zou je denken. Maar de crux is het vinden van de match: idee en markt, droom en daad, passie en visie, geloof en geld.

Geldmagneet

Geld ophalen = topsport

Startende ondernemers hebben vaak externe financiering nodig. Dat geldt zeker voor starters die een technische innovatie naar de markt willen brengen. Het zijn vaak producten die de gedroomde gebruiker nog niet kent, met als gevolg dat het risicoprofiel van technostarters relatief groot is. Het financieringsklimaat in Nederland is hen evenmin niet gunstig gezind: we denken vaak klein (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS) en de markt is onvoldoende transparant (vraag en aanbod kunnen elkaar niet goed vinden). Daar komt bij dat Nederland weliswaar een kennisintensief land is, maar het uitnutten van patenten gaat ons minder goed af. Neem daarbij de wetenschap dat de overheid steeds vaker kiest voor 'subsidies' in de vorm van revolving funds (met andere woorden: voor het terugstorten van de financiële steun zodra de onderneming gaat renderen) en het is duidelijk: het ophalen van geld is topsport.

Hoe verover ik de markt?

De overheid voert een stimulerend beleid voor starters, gericht op de valorisatie van goede ideeën. Diverse incubator-centra bieden een ideale context om ideeën te laten rijpen en sterke producten te ontwikkelen. Maar daarna gaat het vaak mis: menig starter worstelt met de fase waarin de markt veroverd moet worden. Dan gaat het niet meer om het eigen, zelfbedachte product, dan gaat het om het vinden van de ideale product-marktcombinatie, om afzet en groei. Expertise in marketing en sales kun je inhuren, maar ook dat kost geld. En juist omdat het vinden daarvan een 'branchevreemde' activiteit is, raken starters hier nogal eens de weg kwijt. Met marktfalen als gevolg.

Vraag en aanbod komen samen

Syntens Innovatiecentrum coacht en adviseert starters op veel manieren en heeft een wijdvertakt netwerk. Syntens Innovatieadviseurs begeleiden jaarlijks vele honderden starters in hun gang naar de markt. Een belangrijk onderdeel in de begeleiding die ondernemers ontvangen is ondersteuning bij het aantrekken van externe financiering. Syntens helpt ondernemers om van een goed businessconcept een groeibedrijf te maken. Bovendien kennen de adviseurs dankzij het brede Syntens netwerk beide kanten van de markt en kunnen vraag en aanbod letterlijk bij elkaar brengen.

Masterclass voor rijpe starters

Een uitgelezen instrument daarvoor is de masterclass Succesvolle Financiering, die Syntens samen met business incubator UtrechtInc, de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en LiveWIRE (zie kadertekst) organiseert. Het is een coachingsprogramma in drie fasen: 1. een bijeenkomst waarin we een beeld schetsen van de financieringsmarkt en de financieringsproducten, 2. zes avonden waarin de deelnemers zich alle thema's van succesvol financieren eigen maken: businessconcept, bankiers, investeerders, presentatie, onderhandeling en management, 3. een financieringsforum waar potentiële investeerders en ondernemers elkaar daadwerkelijk ontmoeten en deals kunnen sluiten.

De masterclass is een intensief programma met huiswerk voor de ondernemers. Maximaal commitment van de deelnemers is een must, maar de kans op succes is dan ook bijzonder groot omdat het programma op maat gesneden is voor starters. Dit jaar zijn we gestart met de masterclass. Op de voorlichtingsavond kwamen veertig bedrijven af, twintig daarvan meldden zich direct aan voor de masterclass. Na een pitch voor een selectiecommissie - is deze starter rijp voor externe financiering? - bleven er negen bedrijven over voor de uiteindelijke masterclass. Acht daarvan konden pitchen ten overstaan van het financieringsforum. Vijf bedrijven haalden direct daadwerkelijk een financiering binnen.

Van starter naar groeibedrijf

Geld ophalen is dus allesbehalve een abc'tje, iets wat elke (techno)starter vroeg of laat gaat ervaren. Vaak is de gedachte: zet veertig investeerders en veertig ondernemers in een hok en er rolt vanzelf wat uit. Niet dus, in ieder geval geen financiering. Er komt veel meer bij kijken. Los van de timing - lopen ambitie, productontwikkeling en financieringsbehoefte synchroon? - is de voorbereiding van een pitch om geld van doorslaggevend belang. Een investeerder is niet gek: hij valt niet voor een idee, hij valt wel voor een sluitende businesscase, voor realistische omzet- en rendementsprognoses en voor passie bij de ondernemer.

Nederland telt jaarlijks zo'n 1200 technostarters, bedrijven met vaak fantastische ideeën en een torenhoge ambitie. Dáár groeibedrijven van maken is de uitdaging. Voor de ondernemer, voor de investeerder en voor Syntens. Daarbij gaat het om meer dan alleen geld natuurlijk, maar zeker is dat het zonder geld in ieder geval niet lukt. En pas als er ook in financieel opzicht een match is, is de scoringskans voor de ondernemer groot.

Shell LiveWIRE

LiveWIRE is een internationaal coachings- en trainingsprogramma (sinds 1982!) dat jaarlijks ruim driehonderd jonge innovatieve ondernemers ondersteunt bij de ontwikkeling van hun bedrijf. In Nederland voert Syntens Innovatiecentrum LiveWIRE uit. Aan het programma is een wedstrijd gekoppeld: De Shell LiveWIRE Award. Op zoek naar de beste technostarters van Nederland. Uit circa driehonderd starters zijn de dertien beste bedrijven geselecteerd. Deze ondernemers strijden in de halve finale tegen elkaar. Vier bedrijven 'spelen' uiteindelijk de finale. De winnaar krijgt de Shell LiveWIRE Award en een geldprijs van 10.000 euro.

Shell LiveWIRE Nederland is een van de 17 LiveWIRE-programma's ondersteund door Shell over de hele wereld om de ondernemingszin bij jongeren te voeden. De ondersteuning bestaat uit het gericht geven van advies, het bieden van een netwerk en het aanbieden van masterclasses. Projectmanager van LiveWIRE bij Syntens is Sjoerd Keijser.Celina Wang is projectleider van LiveWIRE bij Shell Nederland. In totaal hebben sinds de oprichting van het programma al meer dan acht miljoen jonge ondernemers contact gehad met LiveWIRE-programma's op internationaal niveau.

www.liveWIRE.nl  
www.shell-livewire.com

Tags: