De manieren van financieren

  • 22 juni 2013
  • -Reacties

Banken zijn in deze crisistijd huiverig om risico's te nemen. Vooral jonge, innovatieve bedrijven komen moeilijk aan een lening. Het ministerie van Economische Zaken werkt daarom samen met diverse partijen aan optimale toegankelijkheid van financiering.

De economische- en financiële situatie is momenteel ongunstig voor de financierbaarheid van het bedrijfsleven. Rinke Zonneveld, directeur Ondernemerschap bij het ministerie van Economische Zaken: 'Een hoger percentage bedrijven dan voorheen krijgt de financiering niet rond, waarbij kleine bedrijven het lastiger hebben dan grote. Enerzijds omdat hun financiële gezondheid afneemt, anderzijds omdat de financieringsvoorwaarden voor banken internationaal zijn aangescherpt. Financiers zijn terughoudender geworden.'

Stapeltjes euromunten

Adequate mix

Syntens-innovatieadviseur Monique Czarnecki ziet dat innovatieve bedrijven vaker aangewezen zijn op alternatieve financiering: 'Informal investors, de zogenaamde Business Angels, en venture capitalists worden steeds belangrijker. Zij hebben een kloppend ondernemershart en willen hun kapitaal, kennis en netwerk delen.' Czarnecki verwacht daarnaast dat ook crowdfunding meer terrein gaat winnen.

'De beste strategie voor bedrijven is een adequate mix van financieringsbronnen', aldus Zonneveld. 'Maar er zijn nog te weinig bedrijven op de hoogte van de mogelijkheden. Daarom besteedt Economische Zaken veel aandacht aan voorlichting. Tijdens de Week van de Ondernemer in april 2013 bijvoorbeeld, is financiering een van de centrale onderwerpen. Ondernemers leren hier meer over de verschillende vormen van financiering en komen in contact met aanbieders van financiering. Daarnaast is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken en MKB-Nederland de website www.ondernemerskredietdesk.nl opgericht, waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen over financiering.'

Van subsidies naar kredieten

Het ministerie geeft niet alleen voorlichting over innovatiefinanciering, maar probeert het ook zo goed mogelijk te stimuleren. Zo zijn om groei en innovatie te ondersteunen de Groeifaciliteit en het Innovatiefonds MKB+ beschikbaar. De Groeifaciliteit is een garantieregeling die banken en investeerders over de streep moet trekken om risicodragend kapitaal te verstrekken aan ondernemers. Met het Innovatiefonds MKB+ voorziet de overheid snelgroeiende, startende ondernemers van kredieten en risicokapitaal voor innovatie. Zonneveld: 'Met de Seed Capital-regeling, dat een onderdeel is van het Innovatiefonds MKB+, zijn in 2012 vijf nieuwe investeringsfondsen gestart die zorgden voor 32 miljoen euro aan risicokapitaal voor jonge innovatieve ondernemingen. EZ draagt de helft bij.'

Optimale toegang tot financiering

Om groeiende en innovatieve bedrijven optimale toegang tot financiering te geven worden er nog meer maatregelingen getroffen. Zonneveld: 'Voor kleinere bedrijven wordt het kredietplafond van de microfinancieringsorganisatie Qredits verhoogd van 50.000 euro naar 150.000 euro. Daarnaast is onlangs de borgstellingsregeling voor het MKB (BMKB) als pilot opengesteld voor niet-banken om de toegang tot financiering voor het MKB te verbeteren. Ook onderzoeken we samen met het veld of factoring, leasing en crowdfunding voor een deel van de bedrijven verdere mogelijkheden kunnen bieden. Om ervoor te zorgen dat grotere bedrijven in staat blijven bankleningen aan te trekken en bankgaranties te verkrijgen, wordt de GO-regeling permanent gemaakt. Deze regeling voor middelgrote en grotere ondernemingen is bedoeld voor leningen tussen 1,5 en 50 miljoen euro. De overheid staat garant voor 50 procent van de lening.'

Ten slotte werkt EZ aan een nieuwe subsidieregeling, MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT), waardoor het MKB meer bij innovatie in de topsectoren betrokken wordt. Bij al deze veranderingen ziet Zonneveld een belangrijke taak weggelegd voor Syntens: 'De topsectoren bepalen op welke thema's aangevraagd kan gaan worden. Syntens is betrokken bij innovatie in de topsectoren en kan goed over deze regeling adviseren. Door zijn grote netwerk is Syntens bij uitstek de partij om innovatieve ondernemers te helpen bij financieringsvragen en innovatieplannen.'

Tags: