Innoveren samen met toeleveranciers en klanten

  • 18 juli 2013
  • -Reacties

De tijd dat ondernemers in een hoekje achterin de hal hun innovaties uitwerkten, is definitief voorbij. Nieuwe producten bedenken gebeurt steeds vaker samen met klanten en toeleveranciers. En vaak is er voor het creëren van nieuwe functies, ook nieuwe kennis of nieuwe technologie nodig. "Succesvolle innovaties hebben tegenwoordig vaak vele vaders", zegt Quirien Verbakel-Veldman, senior innovatieadviseur bij Kamer van Koophandel (Voormalig Syntens).

De tijd dat het succes van een innovatie alleen afhankelijk was van een goed product, is ook voorbij. De time-to-market, meegeleverde diensten en total cost of ownership spelen een steeds belangrijker rol. "En ook die zijn in steeds grotere mate afhankelijk van de toeleveranciers die bij het innovatieproject betrokken zijn", vertelt Verbakel-Veldman. "De vraag is hoe ondernemers invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van die samenwerking met de toeleveranciers. Of als toeleverancier, met de klant. Allemaal bedoeld om de kans op succes groter te maken."

 Het begint ermee, volgens Verbakel-Veldman, dat alle partijen een gemeenschappelijk belang hebben. En dat het innovatieproject ook bij alle partijen als 'belangrijk' wordt herkend. "Dit klinkt logisch, maar in de praktijk zien we veel scheefgroei. Voor een ontwikkelaar van een nieuw product kan een toeleverancier van groot belang zijn, terwijl die toeleverancier die klant als 'c-klant' heeft gecategoriseerd, omdat de omzet (nog) heel laag is. Andersom kan een toeleverancier het over een belangrijke klant hebben, terwijl die klant voor een dubbeltje minder zo overstapt naar een andere leverancier. Het heeft daarom zin om de strategische posities van de toeleveranciers en klanten tot elkaar in kaart te brengen", aldus de innovatie adviseur.

Competenties ontwikkelen

Succesvol samen innoveren vraagt wat van de betrokken organisaties. Iedereen weet hoe lastig het al kan zijn om binnen een bedrijf succesvol samen te werken aan een innovatie. Laat staan als daar externe toeleveranciers en klanten bij betrokken zijn. "Samen innoveren vraagt om specifieke competenties", vindt Verbakel-Veldman. "Competenties uiteraard om goede kwaliteit producten te leveren, op het juiste moment en tegen de juiste kosten, maar het gaat verder dan dat. Ook de competentie om nieuwe kennis te vinden en toe te passen bijvoorbeeld. Of heel pragmatisch: de competentie om gedisciplineerd om te gaan met tekeningen- en wijzigingsbeheer. Op alle niveaus van de organisatie en op alle disciplines zijn dit soort competenties aan te wijzen." •

De Kamer van Koophandel stimuleert innovaties mkb

Kamer van Koophandel (Voormalig Syntens) ontwikkelde de Waardeketen Innovatiescan, waarmee zelfspecificerende bedrijven, maar ook toeleveranciers hun waardeketen onder de loep kunnen nemen en verbeteren. Deze innovatiescan bestaat uit een aantal losse modules, waaronder de scan ketenposities en de checklist ketencompetenties. Het programma Topketenimpuls van de kamer van Koophandel (voormalig Syntens) daagt het industriële mkb uit zijn ketenbekwaamheden te versterken, nieuwe kennis toe te passen en innovaties te ontwikkelen en realiseren. Topketenimpuls richt zich op merkfabrikanten, toeleveranciers, kennisinstellingen en eindgebruikers in de topsectoren High Tech Systemen & Materialen (HTSM),water, chemie en energie.

Meer informatie

Meer informatie viind je door contact op te nemen met Quirien Verbakel-Veldman, tel. 06 - 33316363, e-mail: quirien.verbakel@kvk.nl

Tags: