Innoveren...bent u er echt klaar voor?

  • 01 januari 2013
  • -Reacties

Wie innoveert heeft meestal geld nodig. Er zijn meer financiële mogelijkheden dan vaak wordt gedacht. Wie een innovatieproces start moet vooraf weten hoe hij dat financiert. Gechargeerd: regel eerst de financiën en ga dan pas echt nadenken over de innovatie.

Investering-readiness

Financiering is een onlosmakelijke pijler onder elke onderneming. Wel of niet innoveren heeft, naast natuurlijk een goed idee, alles met geld te maken. Maar wat is wijsheid? Regelmatig stappen ondernemers naar de bank, zonder goede voorbereiding of zonder te beseffen dat er misschien geschiktere financieringsmogelijkheden zijn. En opvallend is dat ondernemers vaak minder geld nodig blijken te hebben dan was vermoed. Maak daarom een goede analyse van de investering-readiness: waar is geld voor nodig, moet dat geld van buiten komen, zijn er alternatieve bronnen, kunnen afspraken met ketenpartners financiële verlichting bieden, en is er de mogelijkheid om van fiscale regelingen gebruik te maken?

 

Financieringsplannen en quick wins

Veel mkb-ondernemers hebben onvoldoende tijd of kennis om een doortimmerd financieel plan te maken. Jammer, want er zijn veel mogelijkheden om begrotingen sluitend te krijgen. Neem de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Deze bepaalt dat ondernemers innovatiekosten via de loonbelasting kunnen aftrekken. Een quick win, maar dan moet je ‘m wel kennen. Daarnaast zijn er financieringsvormen als leasing en factoring die voorkomen dat de ondernemer direct met torenhoge kosten wordt opgezadeld. Een andere mogelijkheid is het maken van afspraken met partners in de keten. Of een vorm die helemaal van deze (netwerk)tijd is: crowdfunding.

Slim investeren

Het SLIM-model schetst drie scenario’s voor jouw financieringsplan:

  1. Zoek mogelijkheden binnen de eigen onderneming, koppel de doelen aan de missie en strategie, en zorg voor goed crediteuren- en debiteurenbeheer.
  2. Gebruik fiscale en stimuleringsregelingen (er zijn er tientallen); denk aan de garantstelling door de overheid voor mkb-kredieten.
  3. Zoek externe financieringsbronnen; dat kan een bank zijn, maar bijvoorbeeld ook familie en vrienden, crowdfunding of informal investors.

Een financieel plan is maatwerk, het moet passen bij je bedrijf en innovatieplannen. Maar het zou ook gebruik moeten maken van de uitgebreide mogelijkheden die er vandaag de dag zijn, zeker als je in een lastige sector actief bent en traditionele geldverstrekkers terughoudend en risicomijdend zijn. Want dan pas kun je de belangrijkste vraag werkelijk beantwoorden: is jouw onderneming financieel klaar voor een innovatie(proces)?

Tags: