Strategie: roadmap naar klantwaarde

  • 01 januari 2013
  • -Reacties

De crisis hakt erin. Veel bedrijven bezinnen zich over de gevolgen ervan. Zijn jouw businessmodel en strategie nog wel toekomstbestendig? Waarmee bied jij op de langere termijn klantwaarde en blijf je winstgevend?

Strategie & Doelen

Bovenstaande zijn simpele vragen, die niettemin lastig te beantwoorden zijn. Een strategie is niets anders dan een beschrijving van de manier waarop een bedrijf haar doelen wil bereiken: het ‘hoe’. Geen strategie dus zonder doelen. Die doelen vloeien voort uit de visie en ambitie van de ondernemer en uit de wat abstractere missie van het bedrijf. De strategie verwoordt concreet welke mensen en middelen ingezet moeten worden om die ambitie te realiseren. Daarmee is het het koersboek voor de dagelijkse activiteiten in en om het bedrijf.

Belangrijk punt van aandacht dat hierbij nog vaak wordt vergeten: deel de strategie met medewerkers, zorg ervoor dat iedereen weet welke kant het bedrijf op gaat en waar de prioriteiten in de bedrijfsvoering liggen: informeren is motiveren.

Richtinggevend, maar flexibel

Feit is ook dat het succes van een onderneming grotendeels synoniem is met vernieuwing, met groei en met het vermogen mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen in de branche. De context van je bedrijfsvoering – klanten, ketenpartners, producten, markten – is meer dan ooit in beweging. Het is dan niet alleen van belang om focus en richting vast te houden (met dank aan de strategie), maar juist ook om in de uitvoering flexibel te zijn. De strategie is geen keurslijf, maar een richtinggevend instrument dat helpt inspelen op de dynamiek om je heen.

Een duidelijke, op vernieuwing gerichte strategie biedt bij innovatieve bedrijven de noodzakelijke houvast en stelt je in staat om signalen van buiten het bedrijf te herkennen als kansen. Vandaag de dag heeft elk bedrijf behoefte aan een strategie die grip geeft op het doen en laten, die de richting aangeeft voor de vernieuwing, en die proactief tunen mogelijk maakt.

Toekomstbestendige strategie

Vijf elementen vormen de noodzakelijke ingrediënten om een heldere en werkbare strategie te kunnen bepalen en te kunnen blijven tunen:

  1. Ontwerp een toekomstbeeld van jouw bedrijf: welke markten, klanten, medewerkers?
  2. Visualiseer je bedrijf in zijn omgeving: welke trends, ontwikkelingen, concurrenten?
  3. Schets het toekomstige businessmodel: hoe realiseer je waarde voor klanten, is die business haalbaar en schaalbaar?
  4. Bezin je op je sterke en zwakke punten: wat kan je versterken, wat moet je ondervangen?
  5. Maak gebruik van een extern klankbord: haal de buitenwereld binnen, kijk in de spiegel.