Innofuse winnaar Shell LiveWIRE Award 2013

  • 15 januari 2014
  • -Reacties

Het prachtige hoofdkantoor van Shell aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag vormt op 17 december 2013 het unieke decor voor de finale van de Shell LiveWIRE Award. De Shell LiveWIRE Award, die wordt georganiseerd door Shell en Kamer van Koophandel, wordt jaarlijks uitgereikt aan een jonge innovatieve ondernemer die de jury weet te overtuigen van zijn of haar innovatievermogen en ondernemerschapskwaliteit. De prestigieuze competitie wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en gesponsord door Mazars.

 Als alle genodigden zich vanaf 15.00 uur verzamelden aan de Van Bylandtlaan, is de spanning af te lezen van de gezichten van de vier genomineerden, Filiz Zorluer (Tvilight), Joshua Klappe (Straw Dog), Simone Meeboer (Dovideq Medical) en Brechtje Riphagen (Innofuse). Tussen 12.00 en 15.00 uur werd hen het vuur nog na aan de schenen gelegd door de jury, die bestaat uit Merel van Vroonhoven (NS en Topvrouw 2012), Kay Pierik (Mazars), Jan van den Ende (Erasmus Universiteit) en Rutger Betlem (Het Financieele Dagblad), onder leiding van juryvoorzitter Bertholt Leeftink, directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken. In een deelnemersveld van dertien genomineerden, hadden de vier finalisten zich reeds in november, via de halve finale, gekwalificeerd voor de finale van de Shell LiveWIRE Award.

Informatiemarkt met genomineerden

Terwijl de genodigden op de fraai ingerichte informatiemarkt een gesprek aangaan met de dertien genomineerden en zich vergapen aan hun innovaties, buigt de jury zich achter de schermen over de kandidatuur van de vier finalisten. Even voor 16.00 uur volgt het verlossende woord en worden alle aanwezigen uitgenodigd zitting te nemen in de fraaie presentatiezaal in het hart van het Shell hoofdkantoor.

Boeiend programma

Gastheer Harry Starren, schrijver en voormalig directeur van de Baak, heet de jury, de finalisten en alle genodigden van harte welkom. Wat volgt is een uitermate boeiend programma, dat een kleine twee uur in beslag neemt. Allereerst wordt alle genodigden een blik achter de schermen van de Shell Live WIRE Award gegund. In een film wordt getoond hoe alle aanwezigen door Shell LiveWIRE zijn begeleid en voorbereid zijn op hun pitch. De adviezen variëren hierbij van presentatietechniek voor de ideale aanpak tot kledingadvies voor een succesvolle pitch. Aan de hand van snel wisselende beelden krijgen de aanwezigen een indruk van de nerveuze voorbereidingen op de pitches tijdens de halve finale.

Ambitie

Gastspreker Kees de Jong, die als entrepreneur, columnist en schrijver zijn sporen heeft verdiend, vervolgt het programma. De aanwezigen luisteren ademloos naar zijn betoog, dat draait om vier kernbegrippen, te weten droom, ambitie, leren en discipline. De Jong is uitermate open over de 'fouten', die hij als ondernemer heeft gemaakt. "De mate van ambitie, de bereidheid om te leren en het vermogen om te veranderen, zijn bepalend voor de groei van een ondernemer en diens bedrijf," aldus De Jong.

Tafelgesprek

In het hiernavolgende gedeelte zijn de ogen van de circa 100 aanwezigen gericht op de ovalen tafel in het midden van de Shell LiveWIRE Award setting. Eén voor één worden de genomineerden uitgenodigd om zitting te nemen aan deze tafel, om in discussie te gaan met één van de juryleden. Wat volgt zijn boeiende gesprekken, waarbij de genomineerden steeds, in een één-op-één setting, ingaan op vragen van het jurylid waarmee hij of zij aan tafel heeft plaatsgenomen. De gesprekken worden steeds ingeleid door een film van enkele minuten, waarin de genomineerde en diens innovatie nader worden voorgesteld aan de aanwezigen. Elk van de vier finalisten gaat op geheel eigen wijze in op de uitdagende vragen van de juryleden. In de zaal is voelbaar dat de spanning groeit. Na afloop van de vraaggesprekken heeft Kay Pierik, namens sponsor Mazars, nog een mooie verrassing in petto voor de finalisten. Hij overhandigt hen een cheque, die recht geeft op professionele ondersteuning vanuit Mazars.

Kay Pierik overhandigt adviescheck aan finalist

Passie en inspiratie

Langzaamaan nadert het moment waarnaar alle aanwezigen reikhalzend uitkijken. Gastheer Harry Starren geeft het woord aan Dick Benschop (president-directeur van Shell Nederland) en Piet van Staalduinen (lid Transitie Raad van Bestuur Kamer van Koophandel), om de winnaar van de publieksprijs bekend te maken. Benschop voert de spanning op door eerst in te gaan op het belang dat Shell aan innovatie toekent. "Innovatie en ondernemerschap zijn de sleutel tot economisch succes voor Nederland. Het is inmiddels het zestiende opeenvolgende jaar dat wij door middel van het Shell LiveWIRE programma hier een bijdrage aan leveren." Benschop is onder de indruk van de passie van de kandidaten. "De inspiratie die we hier vandaag zien, dat is geweldig. Alle kandidaten gaan volledig voor hun innovatie." De Shell directeur ziet ook parallellen tussen Shell en de kandidaten. "Het is opvallend om te zien hoe de kandidaten het zoeken in samenwerking met anderen. Bij Shell volgen we deze lijn ook steeds sterker, en dan bij voorkeur sector-overstijgend."

Samenwerken met anderen

Ook directeur Van Staalduinen is onder de indruk van de kandidaten. "In deze nieuwe economische realiteit groeit jong ondernemerschap onder een compleet ander gesternte op. Ik ben er van overtuigd dat dit uiteindelijk betere ondernemers oplevert. Hoe je het ook wendt of keert, innoveren en ondernemen blijft een onzeker proces. Wij zijn daarom blij dat wij een grote groep jonge ondernemers kunnen helpen." Van Staalduinen signaleert een duidelijke trend. "Dit is de zevende keer dat ik zelf betrokken ben bij de Shell LiveWIRE Award. Zeven jaar geleden stonden hier voornamelijk eenlingen met een goed idee. De kandidaten van vandaag laten zien al dichtbij de markt te staan, goed georganiseerd te zijn en bovenal de samenwerking te zoeken met anderen. En dat laatste is belangrijk; innoveren is immers samenwerken."

Bekendmaking winnaars

Na deze loftuitingen valt dan uiteindelijk het verlossende woord. De naam van de winnaar van de Publieksprijs is Simone Meeboer van Dovideq Medical, ontwikkelaar van een volautomatische endoscooptester. Maar liefst 40% van het publiek heeft via www.livewire.nl een stem uitgebracht op dit bedrijf uit Deventer. Simone neemt blij verrast de bij deze prijs horende cheque ad € 2500,- in ontvangst uit handen van de directeuren van Shell en Kamer van Koophandel. In de zaal stijgt de spanning inmiddels naar een kookpunt als jury-voorzitter Bertholt Leeftink het woord neemt. De directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken legt uit dat het voor de jury niet eenvoudig was om tot een keuze te komen. "Het zijn stuk voor stuk verschillende concepten met elk hun eigen specifieke kwaliteiten. Toch zijn we als jury tot een eenduidig eindoordeel gekomen," zo voert Leeftink de spanning op. "Opvallend is dat alle deelnemers met hun oplossing actief aanhaken op belangrijke maatschappelijke thema's, variërend van duurzaamheid en energievoorziening tot gezondheidszorg. Ik geloof er heilig in dat ondernemers die met dit soort nieuwe concepten de grenzen van de techniek verleggen, de toekomst hebben." Tergend langzaam opent de juryvoorzitter de enveloppe, waarin de naam van de winnaar zich bevindt. "En de winnaar is, ........... Brechtje Riphagen van Innofuse."

Jurymotivatie

De bedenkster van een innovatieve infuuslijn voor baby's is volledig overdonderd als zij de bijbehorende cheque ad € 10.000,- in ontvangst neemt uit handen van Leeftink. "Brechtje heeft ons vooral geraakt met haar passie en motivatie," licht de voorzitter het juryoordeel toe. "Ze streeft duidelijk een hoger doel na,  wil met haar innovatie, die helpt om de meest kwetsbare kinderen een goede start te geven, een bijdrage leveren aan een betere wereld.” Hij vervolgt: “Het is mooi om te zien hoe een onderzoekster erin geslaagd is onderneemster te worden. Daarbij heeft  Brechtje mensen om zich heen weten te verzamelen met aanvullende expertise. Ook de ambitie van Brechtje spreekt tot de verbeelding. Ze wil met haar infuuslijn de wereld veroveren. Tot slot zijn wij als jury onder de indruk van de gestructureerdheid van haar aanpak en plannen." Geheel in de sfeer van het Shell LiveWIRE programma heeft de juryvoorzitter ook nog een advies voor de winnares. "Zorg ervoor dat je ook commerciële expertise en slagkracht in huis haalt."

Prachtige waardering

Kort na de uitreiking is Brechtje nog confuus. “Ik kan het nog nauwelijks bevatten. Het is een prachtige waardering voor iedereen, die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de infuuslijn." Behalve met het winnen van de prestigieuze award is de winnares erg blij met het geldbedrag van € 10.000,- dat verbonden is aan het winnen van de Shell LiveWIRE Award. "Ik kan dit bedrag ontzettend goed gebruiken als bijdrage om de klinische studie voor te bereiden die in 2014 gepland staat bij het UMC Utrecht." Net als winnaar Brechtje Riphagen blikt ook juryvoorzitter Leeftink, in de hoedanigheid van directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken, tevreden terug op de 16e editie van de Shell LiveWIRE Award. "Het Shell LiveWIRE programma is een prachtig instrument om ondernemers te helpen nieuwe ideeën om te zetten in sterke innovaties en deze technologische innovaties vervolgens succesvol in de markt te zetten. Als deze ondernemers daarnaast, met steun van Shell LiveWIRE en Kamer van Koophandel, ook nog eens hun netwerk goed organiseren, zul je zien dat deze ondernemers vol de wind in de rug krijgen."

Tags: