Groeien met jouw bedrijf door duurzaam te ondernemen

  • 30 maart 2015
  • -Reacties

De Rijksoverheid kiest voor duurzame economische groei en stimuleert de overstap naar duurzaamheid. Dit betekent dat de economie weliswaar groeit, maar dat deze groei niet nadelig is voor klimaat, water, bodem, grondstoffen en biodiversiteit. Het gaat dus met recht om groene groei. Door duurzame oplossingen te bedenken en te ontwikkelen, vergroten bedrijven onze welvaart en versterken ze en passant hun eigen concurrentiepositie. Bovendien leveren duurzame innovaties geld en banen op. En dat komt de economische groei weer ten goede. De transitie naar ‘groene groei’ biedt volop kansen voor bijna alle sectoren. Heb jij je al eens afgevraagd hoe u met uw bedrijf groene groei kunt realiseren door duurzaam te ondernemen?

Energie besparen

Er zijn verschillende manieren om met jouw bedrijf te groeien door duurzaam te ondernemen. Om te beginnen kan je in jouw eigen bedrijf zuiniger omgaan met energie. Hiermee lever je zelf een bijdrage aan de 'oplossing' van het energie- en CO2-vraagstuk. In een notendop houdt dit vraagstuk in: gebruik van energie leidt tot uitstoot van CO2. Dit is een broeikasgas, dat mede verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Daarnaast worden fossiele brandstoffen steeds schaarser. Het is dan ook niet verwonderlijk dat CO2-reductiedoelstellingen centraal staan bij veel overheidsbeleid. Door zelf zuiniger om te gaan met energie lever je niet alleen een positieve bijdrage aan een beter milieu, maar realiseer je bovendien een financiële besparing. Deze kostenbesparing levert je direct al een verbetering van jouw bedrijfsresultaat op. Uw eerste groene groei heb je hiermee binnen handbereik. Meer weten over hoe jij in jouw bedrijf energie kunt besparen? Klik hier

Groeien door waardecreatie

Een stap verder ga je als je daarnaast op zoek gaat naar oplossingen, waarmee jouw klanten of gebruikers méér gaan besparen. Een eenvoudig voorbeeld is de producent van lampen, die zijn lampen energiezuiniger maakt. Hiermee draagt deze producent niet alleen bij aan een beter milieu, maar creëert dit bedrijf tevens mogelijkheden om de eigen markt te vergroten. Het mes snijdt hierbij dus aan meerdere kanten. Door op een groene manier waarde te creëren voor gebruikers kun je dus op jouw beurt groei creëren voor uw eigen bedrijf.

Hergebruik van materialen

Bij het ontwikkelen van de nieuwe lamp kan de fabrikant ook nog eens letten op het hergebruik van zowel materialen als reststromen door afval als grondstof te beschouwen. Dit betekent dat er al in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met hergebruik in de volgende cycli; de circulaire economie. Door de resultaten aantrekkelijk en zichtbaar te maken voor de klant, ontstaan er kansen op nieuwe verdienmodellen. Een mooi voorbeeld is de ‘uitleen’-lamp, die de klant in bruikleen krijgt in plaats van dat hij een lamp koopt. Dit soort nieuwe commerciële vormen geven producenten en leveranciers waardevolle informatie over de klant.   

Nieuwe markten en businessmodellen

Het mag duidelijk zijn dat verduurzamen door energie te besparen aanzienlijk eenvoudiger is dan dat je door middel van waardecreatie anderen helpt om duurzamer te zijn. De impact van de tweede variant is dan ook verreweg het grootst. Door goed na te denken over uw positie in de waardeketen van uw klant(en), kan verduurzamen ook voor jou een kans worden om te groeien. Zo ontstaan er nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu: groene groei. 

Samen ontdekken welke kansen duurzaam ondernemen op groene groei voor jou biedt? Neem dan vooral contact op met Herlinda Blokker of met een van mijn collega’s bij de Kamer van Koophandel.