5 tips over businessmodel innovatie van Patrick van der Pijl

  • 28 mei 2015
  • -Reacties

Tijdens het Kennisprogramma rondom uitreiking van de LiveWIRE Rising Star, kreeg Patrick van der Pijl het woord. Deze ondernemer heeft ervaring met business model innovatie bij meer dan 300 bedrijven. Hij gaf 5 tips aan de aanwezigen bij het kennisprogramma voorafgaand aan de uitreiking van de LiveWIRE Rising Star Award.

Maak je bedrijf future-proof, Patrick van der Pijl laat je zien hoe je dat doet. Bekijk zijn tips van in de onderstaande video en in de tekst eronder.

1. Focus niet op één businessmodel

Pas op voor navelstaren, maar houd alle opties en richtingen open. Formuleer een aantal verschillende businessmodellen en selecteer er hier twee of drie uit, die je valideert en in de praktijk test. Pas op voor vooringenomenheid en persoonlijke voorkeuren bij het maken van de shortlist van businessmodellen, die je gaat valideren en testen. 

2. Durf anders te zijn

Denk out of the box. Probeer als een designer te denken. Er zijn legio sectoren, die te lang hebben volhard in traditionele businessmodellen, waaronder de reisindustrie en de uitgeverijwereld. Andersom zijn het juist partijen met een compleet nieuwe kijk op zaken, die in staat zijn gebleken om niet alleen succesvol te zijn, maar soms ook een sector compleet op hun kop zetten. Denk bijvoorbeeld aan de impact van Uber op de taxibranche, of aan 2theloo dat succesvol een businessmodel heeft ontwikkeld rondom het fenomeen toiletwinkel.    

3. Durf geld te vragen

De waarde van je dienst of product wordt gereflecteerd door de prijs ervan. Ons eerste boek is gefinancierd middels crowdfunding. De eersten die intekenden betaalden € 24 voor een exemplaar. De laatsten betaalden € 243. Wat we zagen was dat naarmate de prijs hoger werd, ook de belangstelling groter werd. 

4. Maak keuzes

Niet kiezen is in feite geen keuze. 

5. Durf nee te zeggen

'Nee zeggen' is best sexy. Mensen verwachten dit niet en vaak zal het er toe leiden dat je product of dienst alleen maar gewilder wordt. 

Bonustip: Get out of the building

Ga naar buiten en valideer of je aannames en je businessmodel juist zijn. Ga in gesprek met potentiële afnemers en partners. Als ondernemer van een start-up moet je in de eerste twee maanden in feite minimaal 150 koppen koffie buiten de deur drinken. 

Meer ondernemerstips zien? Bekijk ook de tips over internationaal zakendoen en financiering.