Shell geeft LiveWIRE ondernemers in Nederland een boost met mentoring

  • 28 januari 2016
  • -Reacties

LiveWIRE Nederland biedt ondernemers exclusieve specialistische zakelijke steun van Shell-medewerkers. Zakelijke steun die ondernemers nodig hebben om te kunnen groeien. Zo krijgen de finalisten van de jaarlijkse LiveWIRE Award een Shell-mentor voor een periode van 12 maanden. Deze mentoren helpen ondernemers kansen te herkennen en te pakken. Het LiveWIRE programma biedt alle ondernemers directe ondersteuning met Kamer van Koophandel specialisten.

Praktische mentoring: Chordify 

Innovatieve online muziekdienst Chordify is een van de LiveWIRE finalisten die ondersteuning ontvangt van een Shell-mentor om hun potentieel verder te ontwikkelen. De vijf oprichters die deel uitmaken van Chordify hebben een enorme expertise op het gebied van e-learning. Het team bestaat uit ingenieurs, ontwerpers en een marketing specialist. Muziek is de bindende factor. Chordify gebruikt complexe algoritmen om een bepaald muziekstuk volledig automatisch om te zetten in een akkoordenschema. Ideaal voor mensen die willen leren om muziek te spelen.

Chordify krijgt ondersteuning van mentor Katherine Manthey, een ervaren Finance Manager bij Shell. Manthey: "Onze gesprekken variëren wat onderwerpen betreft. Het gaat over investeringen, strategische planning, budgetten, prognoses en risicomanagement. Hoewel Shell en Chordify zeer verschillende organisaties zijn, zijn bepaalde fundamentele business principes gelijk." Gijs Bekenkamp, een van de oprichters van Chordify, beaamt: "Het is interessant om te zien dat, hoe verschillend de bedrijven ook zijn, we te maken krijgen met soortgelijke uitdagingen. En het is goed om te praten met zo'n ervaren manager en uitstekend klankbord als Katherine. Zij helpt ons bijvoorbeeld ook om de meest geschikte cultuur te ontwikkelen voor onze organisatie."

Het feit dat de cultuur van het bedrijf in ontwikkeling is, is niet zo gek. Het Chordify platform is live gegaan in januari 2013 en werd een groot succes. Chordify heeft miljoenen bezoekers en momenteel 300.000 geregistreerde gebruikers. De dienst biedt inmiddels akkoordenschema's voor bijna 3 miljoen muziekstukken en muzikanten van over de hele wereld, van amateurs tot professionals, maken gebruik van de dienst.

"Een jong bedrijf dat zo snel groeit heeft als geen ander behoefte aan een klankbord," zegt Manthey. "En het perspectief van een professional uit een andere sector van de industrie, is echt heel handig in een dergelijke situatie. Voor de mensen in het bedrijf, maar ook voor mij als een werknemer van Shell. " Katherine aarzelde niet toen haar gevraagd werd mentor te worden. "In Amerika was ik reeds mentor en nu in Nederland opnieuw. Het helpt me te integreren in de Nederlandse samenleving en ik krijg veel energie van het werken met zulke gepassioneerde ondernemers. En ik wou dat Chordify bestond toen ikzelf pianoles had! "

Praktische mentoring: NETICS

Een andere innovatieve onderneming die momenteel ondersteuning van een mentor heeft, is de winnaar van de LiveWIRE Award Publieksprijs 2014 NETICS. Eldert Besseling en Hugo Ekkelenkamp ontwikkelden een methode voor het construeren van dijken vanuit modder. Dijken die duurzamer en aanzienlijk goedkoper zijn dan dijken gemaakt van traditionele materialen. Het is een aantrekkelijke propositie, de behoefte aan nieuwe waterkeringen groeit wereldwijd als gevolg van de stijgende zeespiegel en de snelle toename van de verstedelijking in deltagebieden. "Elk jaar, worden grote hoeveelheden baggerspecie en modder stroomafwaarts vervoerd, die zich in rivierdelta’s verzamelen." zegt Eldert Besseling. "Onze methode maakt gebruik van deze modder om de waterkeringen te bouwen."

Het bijzondere aan dit concept is dat het gebruikmaakt van een grondstof die hoe dan ook verwijderd moet worden. Eldert: "Rivieren moeten hoe dan ook worden uitgebaggerd om ervoor te zorgen dat er continu een veilige doorgang voor de scheepvaart is en het waterbergend vermogen intact blijft. De winning, inkoop en transport van dure primaire materialen zoals klei, die normaal gesproken wordt gebruikt voor dijkaanleg, is nu niet meer nodig. "

NETICS, opgericht in 2013, werd al snel betrokken bij de bouw van waterkeringen met baggerspecie in binnen- en buitenland. De LiveWIRE Publieksprijs bood hen de toegang tot strategisch advies van Kalyan Ram, General Manager Oplosmiddelen met Shell Chemicals Europe. Ram geeft aan dat innovatie, creativiteit en ondernemerschap zijn wat Europa nodig heeft en zegt: "Jonge talentvolle ondernemers moeten de kans krijgen om hun innovatieve methoden op de markt te brengen. Shell ondersteunt de ondernemers door middel van LiveWIRE en ik geef ondersteuning met mijn management ervaring. "

In de afgelopen 25 jaar heeft diverse posities in verschillende werelddelen bekleed. Ram: "Het is goed om ondernemers te laten leren van de fouten die ik heb gemaakt én de positieve ervaringen te delen waaruit ik heb geprofiteerd." Omgekeerd leert Ram ook veel van de ondernemers. "Zij kijken heel anders naar dingen. Een verademing. "

Celina Wang, Programma Manager Shell LiveWIRE Nederland geeft aan waarom mentoring belangrijk is: "LiveWIRE is een programma dat ondernemers ondersteunt en hen nieuwe kansen laat ontdekken. En door middel van mentoring is er meer aansluiting van ondernemers met Shell. Aan de ene kant ontstaat er een direct verbinding met het bedrijfsleven, Shell in dit geval, waardoor de kans ontstaat dat ondernemers een deel van de waardeketen van Shell worden. Bovendien zorgt mentoring ervoor dat we van elkaar leren. Shell is een lerende organisatie en contact met ondernemers biedt een waardevolle mogelijkheid. Mentoring geeft een leerervaring die de ondernemers helpt en daarmee de groeikansen van ondernemers versterkt. Een waardevolle kans voor de BV Nederland. "

Kijk direct wat LiveWIRE ondernemers biedt.

Tags: