LiveWIRE Award genomineerde staat in het Financieel Dagblad!
In het Financieel Dagblad van maandag 26 maart wordt Victor Hennink geinterviewed over zijn MobileCarp­Shelter. In het FD-katern 'Young Entrepreneur' wordt er verteld hoe Hennink bewust de media-aandacht opzoekt en inmiddels zijn tweede ondernemersavontuur is aangegaan: AutoTransportPortal.eu. Lees meer