Masterclass Defensie technologie

  • 20 maart 2012

Diverse technologieën zijn geschikt om te innoveren en nieuwe business mee te maken. In de Masterclass maakt u kennis met de technologie. Wat ontwikkelde TNO de afgelopen jaren voor defensie? Welke technologieën zijn direct toe te passen voor innovaties? TNO en Syntens bieden u ondersteuning in eventuele vervolgtrajecten.


Wat levert deelname u op?

  • U volgt unieke workshops over de toepassing van defensietechnologie;
  • Verhalen uit de praktijk van collega-ondernemers geven u inspiratie;
  • Inzicht in concrete kansen voor uw eigen onderneming;
  • Individuele begeleiding bij het oppakken van kansen die de inzet van defensie technologie u als ondernemer biedt.

In de Masterclass komen aan bod:


Serious gaming en modelleren
Binnen het militaire domein en de civiele veiligheidswereld worden serious games inmiddels breed toegepast. De meerwaarde van serious gaming ligt met name op gebied van opleiding en training van de tactische aspecten van crisisbeheersingsoperaties en op aansturing bij de uitvoering van een operatie. TNO ontwerpt en ontwikkelt al 40 jaar simulaties voor defensie en is inmiddels ruim 10 jaar bezig met ontwikkeling van games en spelconcepten. Zo heeft TNO recent games ontwikkeld voor de opleiding van:

  • burgermeesters in het omgaan met dilemma’s;
  • voor crisisbeheersingsorganisaties die om moeten gaan met grootschalige overstromingen;
  • voor genisten die bermbommen moeten opsporen en;
  • voor militaire politie die menigten moet leren beheersen.

TNO presenteert de kennis uit 10 jaar ervaring met het ontwikkelen van serious gaming in het veiligheidsdomein. Onder andere de toepassingsmogelijkheden voor opleiding en training voor complexe besluitvorming en crisisbeheersing.

Waarnemingstechnologie
TNO presenteert technologie zoals videobeeldverbetering en -verwerking, combinaties van optisch en infrarood waarnemen, 3D beeldopnamen met kinect en identificeren van menselijk gedrag. Deze technologie wordt ingezet bij systemen voor houden van toezicht, het waarnemen, het tracken en tracen, en het identificeren van objecten en menselijk gedrag. Het identificeren en ‘profilen’ van mensen en objecten is technologie die sterk in ontwikkeling is. TNO heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Met name op het gebied van het herkennen van ‘werkwoorden’ (handelingen) uit videostromen. U krijgt voorbeelden te zien van resultaten uit een project van TNO in opdracht van de USA (DARPA). Gepresenteerd wordt intelligente en geavanceerde technologie die ingezet kan worden bij de ontwikkeling van intelligente waarnemingssystemen en andere innovatieve toepassingen en producten.

Bekijk hier het volledige programma.

Inschrijven

U kunt zich HIER aanmelden voor de bijeenkomst van 20 maart 2012!