Inspiratiesessie: Arbeidsbesparende technologie in de zorg regio Rijnmond

 • 23 maart 2012

Ontwikkelingen in informatietechnologie, sensortechnieken en andere toepassingen in de zorg volgen elkaar in rap tempo op. Neem de ontwikkelingen op het gebied van smart lighting en internet of Things. Volgens de industrie gaan we naar een wereld waar alle verlichting kan observeren, kan communiceren en ons zelfs sneller beter kan maken. Alles lijkt mogelijk, maar wat heeft u nou precies nodig en wat zou echt interessant zijn voor uw situatie, hoe bepaalt u wat het u potentieel oplevert? Kan met behulp van deze technologie de onbalans van vraag en aanbod in de zorg het hoofd worden geboden?
TNO, Syntens en de Gemeente Rotterdam organiseren een inspiratiebijeenkomst waarin wij u inspireren over hoe de zorg van de toekomst eruit ziet. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan te haken met andere zorginstellingen aan een innovatief project met externe financiering.
Tijdens deze inspiratiesessie:

 • Presenteren we een methode waarmee u kunt bepalen waar en hoe in uw organisatie de meeste winst gehaald kan worden met de inzet van technologie en waarmee u kunt inschatten hoe groot de verwachte winst dan is;
 • laten wij u zien welke technologische mogelijkheden (sensoren, actuatoren en ICT) er zijn op het gebied van arbeidsbesparing en wat de recente ontwikkelingen daarin zijn;
 • discussiëren wij samen met u door op specifieke ontwikkelingen en toepassingen, om te komen tot innovatieve ideeën en om te exploreren welke financieringsmogelijkheden er voor  die innovaties zijn.


 Programma

 • Welkomstwoord (Pieter van Rijn, Gemeente Rotterdam)
 • Arbeidsbesparing in de zorg: waarom en hoe? (Ronald Mooij, TNO)
 • Quickscan: welke processen kunnen in uw organisatie worden verbeterd met innovaties? Wat leveren deze verbeteringen u op? Deze TNO scan aan biedt u inzichten. (Marian Schoone TNO)  
 • Pauze 
 • Overzicht technologische toepassingen en recente ontwikkelingen (door Martin van Rijn TNO)
 • Workshops Testcasus: welke innovatie ideeën bestaan er bij de aanwezigen en hoe kunnen we deze behoefte bundelen?
 • Afsluiting met lunch

Details

 • Datum: Vrijdag 23 maart, van 9:00 tot 13:00 uur
 • Locatie: Maastoren, Wilhelminakade 1 (35e verdieping), in Rotterdam
 • Toegangsprijs: Gratis

Inschrijven

U kunt zich HIER inschrijven voor deze bijeenkomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Syntens, Rehana Reyers tel: 06-22496405.