Innoveren door nieuwe verbindingen (aan te gaan)

  • 13 juni 2012

Door Jos Borsboom van Syntens Innovatiecentrum.
Hoe ziet onze samenleving in 2025 eruit? Niemand weet het. Duizenden vindingen en innovaties hebben ons gebracht tot waar we nu zijn. Maar zijn de producten en diensten die worden aangeboden nog wel van deze tijd? Zijn ze bestand tegen ingrijpende ontwikkelingen als vergrijzing en nieuwe internationale machtsverhoudingen? Tijdens deze ochtend leert u hier op een geheel nieuwe manier naar te kijken. Samenwerken is het credo. En … nieuwe ideeën creëren nieuwe business. Wie weet zit uw nieuwe samenwerkingspartner in de zaal!

Wat kunt u verwachten tijdens deze bijeenkomst?

  • U krijgt inzicht in belangrijke trends en ontwikkelingen.
  • U leert anders tegen uw product of dienst aankijken: welke behoefte vervult u?
  • U krijgt inzicht of uw producten en/of diensten nog wel van deze tijd zijn.
  • U krijgt inzicht in hoe behoeften steeds meer samensmelten en klanten andere eisen stellen.
  • U zult zien dat sectoroverstijgend samenwerken de basis voor succes is.

Waarom mag u deze bijeenkomst niet missen?

  •  U wordt geprikkeld om anders naar de toekomst te kijken.
  •  U gaat aan de slag met collega-ondernemers en komt misschien al meteen tot een samenwerkingsconcept.
  •  U doet nieuwe ideeën op en krijgt inspiratie voor een andere aanpak: concreet en tastbaar.
  •  U legt mogelijk de basis voor een andere toekomst.

Let op: dit is een besloten workshop. U kunt zich hiervoor niet aanmelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Borsboom via jos.borsboom@syntens.nl of 06 - 51 42 60 31.