Kansen ontdekken en Design Pressure Cooker

  • 21 juni 2012

Syntens innovatiecentrum biedt een uitgelezen kans voor u om kansen te ontdekken EN daarnaast een hele dag intensief 1-op-1 met een kennisleverancier om de tafel te gaan om concept/merk te versterken!

Eerst nemen wij uw speelveld onder de loep en kijken wij waar kansen voor u liggen. We gebruiken hiertoe het Business Model Generation Canvas.
Vervolgens vindt de Design Pressure Cooker plaats. Wij stellen vooraf samen met u uw belangrijkste vraagstuk vast en kijken welk soort deskundige hier het beste bij past. Te denken valt aan expertises als receptuur-, conceptontwikkeling, verpakkingsontwerp en marketing. Tijdens de Design Pressure Cooker gaat u samen met de gekozen deskundige een volle dag aan de slag met uw vraagstuk. Doel is te komen tot een nieuw of sterker concept/merk.
We sluiten deze module af met een middag waarin wij de ervaringen en leerpunten zullen bespreken en successen zullen vieren.

Data

1. Kansen ontdekken/Canvas: donderdag 21 juni (12.30-17.00 uur),
2. Design Pressure Cooker: donderdag 19 juli (9.00-18.00 uur),
3. Bespreken successen en leerpunten: nader te bepalen dagdeel in september.

Locatie:
Syntens Innovatiecentrum, De Ruyterkade 5, 1013 AA in Amsterdam.

Praktische informatie

Er zijn slechts zes plaatsen beschikbaar. Aanmelding gaat volgens het principe: wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Het KansenKanon maakt het mogelijk deze cursus aan te bieden voor slechts: € 675,- (inclusief BTW).
Deze bijeenkomsten vormen module 2 van de masterclass ‘STerk door Eigen meRK’. Deelnemers van The Story Behind 2012 krijgen € 150,- korting.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Stephanie Wagenaar, telefoon 088 - 444 0 140 of 088 – 444 0 205.