Workshop Business Modellen: Waarde creeren met Open Innovatie

  • 24 oktober 2012

Hoe kunnen bedrijven deze uitdagingen aanpakken? Wat zijn kritische succesfactoren en ‘best practices’? In de workshop Open Bedrijfsmodellen:  Waarde creeren met Open Innovatie wordt er in gegaan op deze vragen. De basis hiervoor zijn de resultaten van het BMOI onderzoeksproject geleid door de Technische Universiteit Eindhoven. Naast bedrijven uit Spanje en Duitsland maakten kleinere en grotere ondernemingen uit de Brainport regio (bijvoorbeeld Bruns, Van Gansewinkel en Philips) deel uit van dit project.

Doel van de workshop

Tijdens de workshopdoen deelnemers theoretische en praktische kennis op over Open Bedrijfsmodellen  om zo hun innovatie-potentieel te vergroten. In veel sectoren is innovatie noodzakelijk om blijvend succesvol te kunnen zijn. Daarbij maken bedrijven meer en meer gebruik van kennis en kunde van externe partijen, zoals klanten, leveranciers en kennisinstituten. Een dergelijke open innovatie benadering blijkt vaak te kunnen leiden tot nieuwe bedrijfsactiviteiten. Tegenwoordig zijn er twee belangrijke uitdagingen verbonden met het realiseren van deze nieuwe bedrijfsactiviteiten: (1) het combineren van interne kennis en kunde met de kennis en kunde van externe partijen; en (2) op basis hiervan levensvatbare bedrijfsmodellen ontwikkelen om waarde te creeren.

Voor wie?

Deze workshop is gericht op managers van grote en kleine bedrijven die de innovativitiekracht van hun organisatie willen vergroten. Ook innovatieadviseurs kunnen hun voordeel behalen met deze workshop.

Datum en locatie

Woensdag, 24 oktober  13.00 - 17.30 uur.
Technische Universiteit Eindhoven - Multi Media Paviljoen.
Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden

Programma

13.00 uur    Opening
Hans Berends - TUE

13.15 uur    Theoretische bouwblokken
Armand Smits - TUE

14.00 uur    Ondernemend samenwerken in de high tech industrie
John Blankendaal - Brainport Industries

14.45 uur    Bedrijfsmodel innovatie onderzoek bij de TUE
Isabelle Reymen - TUE

15.15 uur    Koffiepauze

15.30 uur    Aan de slag met een case
Begeleiding: Hans Berends, Armand Smits, Isabelle Reymen

16.45 uur    Samenvatting en afsluiting
Hans Berends - TUE

17.00 uur    Borrel

Inschrijven

Voor meer informatie en inschrijving kan je een e-mail sturen naar bmoi@tue.nl. Je wordt vriendelijk verzocht in te schrijven voor 10 oktober as. Door het interactieve karakter van de workshop hanteren we een maximum van 20 deelnemers.

Meer informatie over het EU project over bedrijfsmodellen voor open innovatie (BMOI) kan je vinden op  http://bmoi.euris-programme.eu/

Organisatie BMOI