Groeierskring voor ondernemers met groeiambities

  • 11 september 2012

Waarom groeit het ene bedrijf beter en sneller dan het andere? Welke vaardigheden en inzichten zijn nodig voor meer succes bij de ontwikkeling van je bedrijf? Voor ondernemers op zoek naar deze antwoorden organiseert Syntens Innovatiecentrum, Saïd Akdim de Leren van Elkaar Kring Groeibedrijven.

Dit najaar start Syntens een workshopcyclus voor bedrijven met groei ambities. Hier kun je kennis en ervaring delen op het vlak van groeistrategie, organisatie, verbeteren van bedrijfsprocessen en ondernemerschap. De workshopcyclus is bedoeld voor bedrijven die al langer bestaan, ofwel de startfase ruimschoots voorbij zijn, en uiteraard de ambitie hebben om te groeien. Gezamenlijk pakken we  groeiknelpunten aan en leer je hoe je het innovatievermogen van je bedrijf structureel kunt verbeteren.

Aanpak

De Leren van Elkaar Kring Groeibedrijven is een inspirerend programma voor maximaal 10 ondernemers. De setting is vertrouwelijk en informeel. Je deelt problemen, kennis en vaardigheden met andere ondernemers en werkt aan een aanpak voor jouw onderneming. Deelname aan alle sessies is essentieel voor het slagen van de Kring. Een adviseur van Syntens begeleidt samen met een kennisleverancier alle bijeenkomsten.

Resultaat

Je leert van de ervaringen van andere ondernemers. Je ontwikkelt een waardevol netwerk van gelijkgestemde ondernemers. Na elke sessie ga je naar huis met praktische tips en adviezen voor de verwezenlijking van jouw groeiambities.

Deelnemersprofiel

Je onderneming heeft minimaal 7 medewerkers. Je bent ambitieus, ‘open minded’ en bent bereid je kennis en ervaringen met anderen te delen. Je wilt een volgende groeistap maken maar je loopt tegen het “glazen plafond” van je bedrijfsorganisatie aan. Je staat ervoor open je eigen functioneren te reflecteren en nieuwe inzichten op te doen.

Details

Datum: 11 september 2012
Tijd:  17u-22u
Locatie: Mozartlaan 7, Breda
Kosten: 300 euro voor vijf bijeenkomsten

Praktisch

Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten, waarvoor wij je nadrukkelijk om aanwezigheid en commitment vragen. De start vindt plaats op 11 september bij Syntens Breda (Mozartlaan 7). De overige vier data worden in overleg afgestemd en eventueel op locatie bij het bedrijf van deelnemende ondernemers. Bijeenkomsten duren van 17.00 tot 20.30 uur. Uw bijdrage voor de hele cyclus bedraagt € 300,-. Voor meer informatie en aanmelding neem contact op met Syntens Breda:  Saïd Akdim, 06-22808786 (said.akdim@syntens.nl) of Yvette Diepenhorst, 06-22197013 (yvette.diepenhorst@syntens.nl).

Inschrijven

Inschrijven voor deze workshop kan HIER.