What Grants Can Do

  • 29 januari 2013

Hoe kunnen we ‘design thinking’ succesvol introduceren in andere topsectoren? Tijdens de Kick-off Crossover Estafette op PICNIC september 2012 is een eerste poging tot de kruisbestuiving op gang gekomen. Vanuit diverse sectoren – energie, logistiek, high tech en tuinbouw en uitgangsmaterialen – bestaat een interesse voor een connectie met de creatieve industrie.

Op 29 januari vanaf 13.00 uur organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Pakhuis De Zwijger Amsterdam een informatie- en inspiratiebijeenkomst What Grants Can Do. Over het nieuwe fonds en nieuwe subsidieregelingen, (inter)nationaal beleid en met inspirerende voorbeeldprojecten door ontwerpers en toelichting op succesvol ondernemerschap bij verschillende culturele instellingen.

Crossover Works #1

Ook wordt de publicatie Crossover Works gepresenteerd. Crossover Works #1. Innoveren met de creatieve industrie, een initiatief van Federatie Dutch Creative Industries, Syntens, PICNIC, CLICKNL en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, belicht de potentie van samenwerking tussen de creatieve industrie en andere Nederlandse topsectoren aan de hand van verschillende voorbeelden.

Details

  • 29 januari vanaf 13.00
  • Pakhuis De Zwijger Amsterdam

Volledige programma

Zie voor het volledige programma de website van Stimuleringsfonds

Aanmelden

Meld je aan via de website van de Zwijger